Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Nyåret 2020

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Nyåret 2020

Nyårsafton i Hörneå by är städade och glada tillställningar med mången tårta (fyrverkeri) och champagne vid mjölkbryggan eller andra vägkorsningar. Nyår 2019 kännetecknades av snöstorm. Nyår 2020 var ganska snöfri, med några minusgrader.

Här visas några bilder från ett annorlunda Nyårsfirande som Becken-Webbens Redaktion provat - ett nyår i mörka skogen. Stadsbor tycker man nog att byn Hörneå är att betrakta som urskog. Men, att uppleva tystnaden i skogen, är få förunnat dessa dagar. Det sista vara delvis sant, det krävs körbar väg, och skogen är inte riktigt av ur-typ, i närheten av Öre/Strömsör.

Några bilder får berätta om nyårsafton inklusive mörkerpromenad. I nästkommande artikel berättas om nyårsdagen 2020, med en sk Åtta-Öres promenad.

Bild 1. En skogsväg, i de närmaste svart, sen nyårsafton 2020. Redaktör Lena Lindholm ses med röd lampa. En delsträcka utmed promenaden Strömsör > Håknäsbacken > Håknäs > Öre > retur Strömsör, med två övergångar av Öre älv, in alles 7 km.

Rudolf med Röda mulen

Bild 2. Varning för jultomtens ren Rudolf. Det är tydligt hur mulen lyser rött. En ovanlig skylt från Vägverket, finns att beskåda utmed en "vägren" i Håknäs.

Nyårsafton 2020

Bild 3. Vackra gatlysen.

Nyårsafton 2020

Bild 4. Månsken över Öre, idyllisk midvinter.

Nyårsafton 2020

Bild 5. Bågbron över Öre älv i höjd med Strömsör. Oändligt vacker, drygt 100 år gammal. En BK-3.

Nyårsafton 2020

Bild 6. Redaktör Lindholm. Med några tysta UFO-ballonger av komposterbart papper firas nyår i den tysta midvinternatten.

Nyårsafton 2020

Bild 7. Ballongen stiger mot himlen.

Nyårsafton 2020

Bild 8. Men se, ett ballonghaveri, som fastnar i tallen.

Efter en stund i tallen (bild 8) landar ballong på samma plats den startade. Den kan således laddas om och återanvändas - under miljöåret 2020. Lite fyrverkerier hördes i fjärran, från närliggande byar, och någon enstaka bil annars var det tyst.

Gunnar Engström, 2020-01-01

Vass-raketer Becken

GOTT NYTT ÅR 2020
"Vass-raketer" över Tuppholmen Hörnefors/Hamnskär

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se