Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Norrlands Motorhistoriker uppmärksammar Becken-Webben

Gammalt skrot

Kultur och sport i Hörneåfors

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Norrlands Motorhistoriker uppmärksammar Becken-Webben

I mitten av december år 2012 berättade Becken-Webben om en mycket märklig gammal bil, en Volvo PV 445 med tilläggsnamnet ”Juteborn”. Personen bakom skapelsen hette Gösta Juteborn, vars dotter Aneth bor i Becken by, gift med Tord Fröling. Bilen är motorhistoriskt intressant, inte minst Norrländs sådan. En som uppmärksammat detta var Gunnar Sjöström, en frontfigur i organisationen Norrlands Motorhistoriker. I ett nyligt mail skrev Gunnar: 

Hej
Jag sitter och tittar på er hemsida och framför allt på artikeln om Gösta Juteborn och hans "PV" som egentligen är byggd på ett Duettchassie. Hur som helst, jag sammanställer ett nytt nummer av tidningen Veteranaktuellt och vill fråga om det är OK att använda i varje fall delar av artikeln i tidningen?  

Med vänlig hälsning, Norrlands Motorhistoriker, Gunnar Sjöström

Självfallet ställer sig Becken-Webben, liksom Aneth och Tord Fröling, positiva till att Gösta Juteborns Volvo exponeras i detta hedervärda syfte. Man vågor tro att Gösta själv vore positiv till uppmärksamhet kring bil och design. Det ligger lite grann i konceptet, att rita och bekosta en ”helt egen” bilmodell.

Aneth Frölings fotoalbum med pappa Göstas PV har nu scannats i hög upplösning och bilderna skickats till Gunnar Sjöström. Den som läst Becken-Webben erinrar även en annan motorjournalist som hört av sig, Peter Haventon. Även Peter var lovad bilderna på denna PV, vilket härmed är utfört.

Bild 1. En bonusbild på Volvo PV Juteborn, ej tidigare publicerad (se texten).

I Aneth Frölings fotoalbum anges att bild 1 var fotat i Bjurholm, år 1951. Man antar naturligtvis att vattendraget i botten av ravinen är Öre älv. En möjlig förklaring till bilden är att den höga bron som idag utgör del av ”Vännäsvägen”, väg 92, inte fanns 1951. Istället letade sig vägen ned mot ravinens botten för att passera vattendraget, på en nog så stor bro som krävdes. Här ses i så fall Volvon vara på väg upp ur älvfåran. Dagens passage (väg 92) högt över Öre älv är i sig en byggnadsteknisk bedrift och attraktion, i stil med motsvarande järnvägsbroar vid Tallberg. Tyvärr hittas inte information på nätet när vägbron över Öre älv i Bjurholm blev byggd. Däremot kan man utläsa att Länshuvudvägen mellan Vännäs och Dorotea hette 354, och detta fram till vägnummeromläggningen år 1962. Således är det på den vägen det bär för Volvon.

Becken-Webben skriver ohämmat om det ena och det andra, nytt men mest gammalt, och utan någon egentlig ambitionsnivå eller urskiljning. Därför är det extra roligt att vår by kan bidra med detaljer som uppmärksammas av omvärlden, i detta fall motorhistoria.

Gunnar Engström, 2013-01-20

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se