Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Nordmalings marknad 2023

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Nordmalings marknad 2023

Nordmaling strax söder om Hörneå/Hörnefors har en återkommande sommarmarknad. Marknaden har beskrivits tidigare år på Becken-Webben och utgör ett trevligt semesterinslag.

Nordmalings marknad 2023

Bild 1. Marknadsgatorna har tätt med besökare och blir därför svårfotade. Denna bild är istället taget från kyrkogården tvärs över gamla Riks-13 (föregångare till dagens E4) som går genom Nordmalings centrum och här ses korsningen mot Storgatan söderut.

Nordmaling och dess handlare är skickliga på att skapa marknader året om. Förutom sommarmarknad anordnas tillställning på hösten och våren. Tillsammans med närliggande Olofsfors torde dessa vara i ledning av marknadsarrangörer, i förhållande till folkmängd.

Nordmalings marknad 2023

Bild 2. Storgatan i Nordmaling har varit en marknadsplats redan i historisk tid. Denna bild kan beskådas i kyrkomuseet, se text nedan. Till bilden sägs att "den gamla marknaden upphörde 1919", för att senare återkomma under perioder.

Fredagen den 21 juli 2023 började med störtregn i Hörneå, inte en bra start för den närbelägna marknaden i Nordmaling. Men 20 km söderut på E4 torkade vägen upp till en ganska solig dag samtidigt som marknaden öppnade.

En återkommande strategi är att besöka skoaffärens sommarförsäljning. Där höstar man in kvalitetskor till stor rabatt. Ska man köpa kvalitet bör man uppsöka mindre samhällen där lokalkostnaden är lägre. För samma pris får man hög kvalitet på landsbygden jämfört med låg kvalitet i dyra städer, kan man tycka.

Nordmalings marknad 2023

Bild 3. Nordmalings kyrka.

Den stora lokaltidningen Västerbottens-Kuriren gjorde nyligen ett reportage från Nordmalings marknad. Som vanligt låg fokus på knallar och tivoli. Detta hör till – som komplement till fint hantverk. Här görs istället en annan vinkling.

Nordmalings marknad 2023

Bild 4. Stenkyrkan i Nordmaling har medeltida historia.

Turism i gamla tider brukade innebära besök vid hembygdsområden. Där visades det lokala och historiska samhället upp. Dagens turister har sällan hållit i en lie eller umgåtts med häst eller ko, varför traditionella hembygdsområden är lika främmande som månens baksida. Ett framtida hembygdsområde kanske visar upp några gamla mobiltelefoner, en tjock-TV och tidigare datorspel.

Nordmalings marknad 2023

Bild 5. Påpassligt övar Nordmalings kantor på nya musikstycken.

Nordmaling håller stilen genom att exponera ett mycket vackert, prydligt och informativt hembygdsområde. Becken-Webbens Redaktion gjorde ett besök - som en tillflykt bort från marknadsområdets trängsel och skränande musik med hip och hop och allehanda pop.

Nordmalings marknad 2023

Bild 6. Nordmalings hembygdsområde med Redaktör Lena Lindholm i förgrunden. Tyvärr berättas att Nordmalings hembygdsförening har problem med återväxten bland medlemmar och riskerar att läggas ned.

På hembygdsområdet möter man en fridfull miljö där man kan besöka ett gammalt boningshus och andra byggnader. Mycket finns att se i flera stugorna som Redaktionen planerar att återkomma till för ytterligare reportage. Hörnefors är i färd med att återskapa en hembygdsförening på sitt gamla bruksområde.

Nordmalings marknad 2023

Bild 7. Ett hus att besöka på hembygdsområdet i Nordmaling.

Vill man studera gammal historia är ofta landsbygden att föredra framför den stora staden där mycket är rivet och ombyggt. Nordmaling var ett administrativt centrum med en stenkyrka från 1400-talet. Här finns även ett kyrkomuseum som berättar om kyrkans roll i gamla tider.

Nordmalings marknad 2023

Bild 8. Denna byggnad är flyttad från Håknäs till Nordmalings centrum. Det var herrgården där disponenten för Håknäs såg huserade. Marken där huset byggdes på är idag en tät skog på södra sidan av Öre älv.

Nordmaling har intressant historia, inte minst med koppling till 1700-talets vetenskapliga utveckling. Från Nordmaling kom Peter Artedi, en kollega till Carl von Linné. Mer om den historien kan läsas i en tidigare artikel på Becken-Webben.

Gunnar Engström, 2023-07-26

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se