Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Musikhjälpen i Nordmaling - Sven-Erik Berg eftersöker "musik för framtiden"

Musik i Hörneå

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Musikhjälpen i Nordmaling

- Sven-Erik Berg eftersöker "musik för framtiden"

I ett mail till Redaktionen 2017-12-04 från Sven-Erik Berg i Nordmaling, efterfrågades information om Johannes Norgren. Ämnet angavs som "Musik för framtiden", snarare än den mindre passande titel som skribenten hittade på "Musikhjälpen i Nordmaling".

Så här skrev Sven-Erik

Undertecknad har med stort intresse tagit del av info på Hörneås hemsida. Speciellt intressant för vår del är Artikel 6 Johannes Norgren. Förklaringen kommer här:

Undertecknad Sven-Erik Berg och Jan Olof Johansson startade för cirka 7 veckor sedan ett projekt som går ut på att samla in musikverk på noter och som komponerats av personer som bor eller har bott inom Nordmalings kommun. Efter hand som vi får in notblad lamineras dessa och sätt in i album. När vi under sommaren 2018 har fått ihop 50 alster eller fler, lämnar vi in Volym Nr 1 på Nordmalings bibliotek så att materialet är tillgängligt för allmänheten och i synnerhet för kommande generationer. Därefter fortsätter vi att söka fler kompositioner för att komplettera samlingen efter hand.

Eftersom Johannes Norgren är född i Sunnansjö Nordmaling är vi naturligtvis intresserade av att få del av hans produktion. Alltså: Har föreningen noter med Johannes Norgrens musik? Kan ni tänka er att bidra med några kopior till vårt projekt?

Med Musikhälsningar Sven-Erik Berg Bergsgatan.

Undertecknad, Gunnar Engström" har skickat notsidor för "Hembäcken" och "Björnöpolska" till Sven-Erik, men viktigare, skickat mail-adresser till dels Allan Abrahamsson dels Erik Norgren som har detaljkunskaperna om Johannes.

Becken-Webben följer händelserna med spänning. Det är extra roligt att musik åter dyker upp som ett tema på hemsidan. Om några läsare har kännedom om andra kompositörer med koppling till Nordmaling - hör av er till Redaktionen. Becken by har förutom Johannes även musiker i form att Spel-Erik Eriksson och även Algot Engström, men dessa har ingen koppling till Nordmaling.

 

Fiol från Bruket

Bild 3. En fiol från ”Bruket” i Hörnefors, från Allan Abrahamsson som får exemplifiera musikintresset.

Gunnar Engström 2017-12-25

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se