Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Motiv från Hörnefors - Hörneå

Kenneths bilder

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Motiv från Hörnefors - Hörneå

Vi fortsätter att plocka en bild från Kenneths USB. I bild 1 ses ett vykort som är intressant av två anledningar.

Vykortet är namngivet med ”Motiv från Hörnefors – Hörneå”. Med andra ord var Hörnefors en del av Hörneå. Mer tydligt och lika otydligt kan inte historien skrivas. Orten bar poststämpeln Hörneå, vilket Becken-Webbens filatelist Erik Idhult återkommande beskrivit. Hörnefors var forsen vid byn Hörne. Hörnefors var liktydligt med ”Bruket”, där järnbruk och såg fanns anlagd. På vykortet ses även tornet av den gamla träkyrkan, kvar idag. Dagens Hörneå hette då "Becken" och var nära grannby med byn Hörne.

Dammen Hörnefors

Bild 1. I nedre högra hörnet står "Motiv från Hörnefors. Hörneå". Bilder återger Dammen vid Bruket och gamla kyrkan. Mer om denna miljö kan läsas via denna länk till rubriksidan "Bruket".

En annan intressant detalj ses i större förstoring. Bilden är mörk, men med kontrastförstärkning exponeras den gamla träbron bättre i bild 2. Det är förmodligen fotat kring 1920. Samma bro återfanns i ett foto som Ingemar Perup, arkivchef för Bonniersförlagen, skickade till Becken-Webbens Redaktion 2012.

Träbron på Bruket

Bild 2. I bild 1 finns i mitten en träbro. Den kan förstoras på detta sätt. Den känns tydligt igen från en tidigare artikel på Becken-Webben, med ursprung i ett foto från Bonniers Arkiv.

Gunnar Engström, 2017–03–21

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se