Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Mjösjötornet

Mjösjötornet under kriget

Mjösjön och Mjösjöstugan

Mjösjöstugans överlevnad

Sevärdheter

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Mjösjötornet

Mjösjötornet

På 40-talet, efter uppförandet av Mjösjöstugan, byggdes ett utsiktstorn på Mjösjöberget. Tornet konstruerades av 14 meter höga tallar, huggna på "Avdragsmyrudden". (Källa: Hörneå vår by, dess historia, 1999) Det ursprungliga Mjösjötornet är, sedan länge, av säkerhetsskäl rivet.

I april 2004 uppfördes, under ledning av Bertil Forsgren, ett nytt utsiktstorn på Mjösjöberget.

Tornet

Uppförandet av det moderna Mjösjötornet den 3 april 2004 (Foto: Red.)

Mjösjötornet

Arbetsledare Beril Forsgren (Foto: Red.)

Mjösjötornet

 

Mjösjötornet

Arbetsplanering och överläggningar (Foto: Red.)

Mjösjötornet

Numera kan besökare, året runt, njuta av en betagande behagande och storslagen utsikt - från det nya Mjösjötornet.

Utsikt från Mjösjötornet

Foto: Gunnar Engström

Utsikt från Mjösjötornet

Foto: Gunnar Engström

Utsikt från Mjösjötornet

Älvorna dansar över Mjösjöskogen Foto: Gunnar Engström

 

Mjösjöstugan

Mjösjöstugan från tornet Foto: Gunnar Engström

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se