Mjösjöstugans överlevnad

Mjösjön och Mjösjöstugan

Sevärdheter

Startsida

Mjösjöstugans överlevnad

Stugan som byggdes 1941 under ledning av ”Becken Sportklubb” och med Per-Anton Jonsson som ”Byggmästare” har givit många glada minnen. Dessutom skydd mot regn och kyla, och inte minst, utgjort en naturlig anhalt på vägen till och från Mjösjöns bad och fiskevatten. Det senare är det tyvärr lite skralt med, dvs fisk, och samma kan sägas om några av Mjösjöstugans timmerstockar. Således har det under senare år diskuterats kring hur/om/när stugan ska renoveras. Ett speciellt problem är fönstren, vars rutor tenderar att gå i bitar steg för steg. Fåglar och andra oförsiktiga gäster har beskyllts. Men fönsterhaverierna tycks istället bero på att stockarna rör på sig och att fönsterkarmarna trycks ihop och skevar. 

I samband med Beckens Hembygsförenings vårutflykt till Mjösjöstugan gjordes en inventering av reparationsbehovet. Detta återges i bilder nedan. Det har kommit till skribentens kännedom att renoveringarna redan startat, och att det brinner i knutarna för att publicera denna artikel. Man får vara tacksam att det inte brinner i knutarna på Mjösjöstugan - en möjlig problemlösning som faktiskt diskuterats.

Mjösjöstugan

Bild 1. Östra väggen - vatteninträngning i anslutning till fönsterkarm med murken stock. Detta gör att fönsterkarmen tar tyngd från väggens övriga stockar. Diskuterad lösning: att skapa större utrymme för fönsterkarm. Stocken kan dock vara kvar i murket utförande. Ytterväggen är brädfodrad. Fönsterglas behöver förnyas på trasiga rutor.

Bild 2. Västra väggen – samma fönsterproblem som östra väggen. Fönsterglas är ännu intakta.

Bild 3. Södra gavelväggen. Den understa stocken är murken. Diskuterad lösning: bottenstocken kan ganska lätt bytas. Kanske även fundera på hörnstenar, att få in luft och få bättre vattenavrinning. Stugan står direkt på stenhäll.

Bild 4.  Inventering av stockars kvalitet i sydöstra knuten, till synes godkänt resultat (med reservation för att skribenten fullständigt glömt vad som blev sagt om dessa stockar).

Bild 5. Norra gavelväggen. Murken vindskiva, och att takplåtens utsprång är otillräckligt. Diskuterad lösning: att byta vindskivan, möjligen även addera vindskiveplåt.


Bild 6. Skorstenen har en vacker sten som skydd, om än ofullständigt för regn och snöras. Diskuterad lösning: att lägga en svagt böjd plåt under stenen som täcker rökkanalen bättre och ger avrinning. Det finns även skäl att inspektera takplåten (då snön försvunnit) i anslutning till skorstenen. Vatteninträngning på takets insida kan misstänkas, men att detta inte gett upphov till skador, ännu.

Bild 7. Skärmtak över dörr, är vek. Snötyngd har säkert bidragit.  Diskuterad lösning: översyn och förstärkning.

Mjösjöstugan, med historia från två årtusenden, torde stå ännu några år med ovanstående översyn och åtgärder.


Gunnar Engström, 2010-04-01

Besökare