Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Mjösjömyren 2019

Reportage

Sevärdheter och utflyktsmål

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Mjösjömyren 2019

Skaren har gjort det möjligt att vandra i skogen på snön, som att gå på vatten. Det händer väl att man provar att gå i skoterspåren. Annars är ju skotern ingen favorit för undertecknad, vilket kanske framgår av nedanstående bildtexter och tidigare alster på Becken-Webben. Men, så länge skoterföraren håller sig på lederna går det väl an.

Vårvintern 2019 har varierat i temperatur, minst sagt, och med detta har intressanta motiv i skogen yppat sig. Vi återger några av dessa upplevelser.

Mjösjömyren 2019

Bild 1. Omväxlande varmt och kallt ger dimma över snön, i solnedgång.

Mjösjömyren 2019

Bild 2. När solen går ned blir dimman blå på Mjösjömyren.

Bild 3. Denna bild är fotad vid ett annat tillfälle än bilder 1 och 2, vintern 2019. Här ses en "alternativ skoterled". Under snön "fanns" trädplantor, som kunnat bli fina granar.

Utsikt från Mjösjötornet

Bild 4. En skidåkare på Mjösjöberget, ovanliga nu för tiden, nästan fridlysta.

Lena Lindholm

Bild 5. Redaktör Lena Lindholm författar några rader i besöksboken i Mjösjöstugan. Stugan är lite skräpig. Kanske någon skoterburen städpatrull kan göra en insats. Stugan drivs av Hörneå Bygdegårdsförening!

Läsare av denna artikel förstår att Hörneå-skogen inte är till för skotrar. Dessa är välkomna så länge det sköter sig, med körning endast på skoterleder. Vintern 2019 har det avverkats i byns skogar, med kommande plantering till stora kostnader. En yta som för skoteråkaren inbjuder till friåkning döljer en skogsplantering som förstörs.

Gunnar Engström, 2019-03-04

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se