Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Miriam Jonsson

Släkthistoria

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Artikel 9

Miriam Jonsson

- fotot från Långed

Becken-Webben har publicerat ett flertal gamla bilder ur framlidne bybon Gustav Jonssons fotoalbum. En nylig artikel refereras däremot till nära nutid där Gustav visade upp sin EPA-traktor . Även bilder ur systern Magda Jonssons album har förevisats. Här ska vi fokusera på Gustavs fru Miriam och hennes koppling till den närbelägna byn Långed, söder om Becken by.

Denna artikel och bild har ursprung sommaren 2012, då skribent och Redaktör råkade ramla in hos Jonssons. Ett våldsamt hamrande visade sig komma från bagarstugans tak som renoverades. Gustav är ju borta sedan några år, och istället är det dottern Barbro med make som håller ställningarna på gården. Ett tidigare okänt foto hade hittats. Detta var påkostat, en förstoring monterad i en mapp av exklusivt papper.

Bild 1. Tre personer och en häst, alla uppställda framför en ståtlig ekonomibyggnad. Fotot är taget 1932. Fotografen förblir okänd, men kanske är det Algot Engström som var produktiv under denna tid och lokalt. Se texten för vidare information.  

Fotot var daterat 1932, vilket gör att man kan spekulera kring dess tillkomst (se längre ned). Som bakgrund kan sägas att Gustav Jonsson var son till Per-Anton (f 1840) och Alma (f 1841). Gustav föddes i Becken by 1911-09-08 och levde länge, till 2006-11-07. Gustav gifte sig således med Miriam Forsberg från Långed. Miriam föddes 1912-11-20. Hon dog innan Gustav själv gick bort, för stunden oklart när.

Miriams släkt ”Forsbergs” kan ha koppling till den gamla smedsläkten från det närbelägna Olofsfors Bruk, strax söder om Långed. Dessa ”Forsbergs” kom i sin tur från Forsmarks Bruk i Uppland. När Olofsfors Bruk startade rekryterades kunnig arbetskraft till verksamheten, och namnet Forsberg lär syfta på just Forsmark.

Att beskriva släktskap i bild 1 blir enklare om man börja från höger, och då menas inte hästen. Vad den fina hästen hette förtäljer inte historien. Till vänster om hästen står dock Karl Forsberg. Karl var farbror till Miriam. Damen i det vita förklädet och hatt är ”faster” Tilda, en ”ingift” faster till Miriam och maka till Karl Forsberg.

I vänstra hörnet ses sonen Yngve Forsberg. Han lär ha varit 5-6 år då fotot togs. Lille Yngve på bilden torde vara minst 85 år idag. Namnet Yngve Forsberg ger några träffar i närområdet Nordmaling, men, tycks inte överensstämma i ålder med bildens Yngve.

Miriam (Forsberg) Jonsson var 20 år då bilden togs. En intressant uppgift vore årtalet då Miriam och Gustav gifte sig. Om detta var 1932, då bilden togs, kan bildens avsikt ha varit en bröllopsgåva till brorsdottern Miriam. Kanske var avsikten att minnas dem där hemma, söderut i Långed. Avstånden var längre förr (!), men sträckan mellan Becken by och Långed var inte längre än några timmars promenad.

Ett fotografi var förr något mycket exklusivt, och än finare blev det med förstoring och inramning. Idag värdesätter vi inte foton på samma sätt – de är så lätta att ta med digitalkameran – och blev det inte bra så är det bara att kasta och ta ett nytt. Fotot från Långed är lite perifert för vår lokala hemsida men det blir intressant ur olika aspekter. Bland Algot Engströms foton, varav bara en liten del räddats till eftervärlden, hittas många bilder där stolta bönder och bondmödrar visar upp sig och sin gård. Ofta visar man upp sin häst. Bild 1 är ännu ett exempel, med goda intentioner och av stort kulturvärde idag.   

Gunnar Engström, 2012-11-04

Oj,....! Det tog mindre än en timme från det att ovanstående artikel publicerats tills Britt Lundberg f. Eriksson - i ett inkommande mail - punkterade illusionen om "bröllopsgåvan" och "minnet "hemifrån". Britt skrev:

Hej! Läste att ni eller Gunnar undrade när Gustaf och Mirjam gifte sig, det var 1944 i juli. Tack för en trevlig sida.

Således, fotot i bild 1 har nog Miriam fått långt tidigare i livet, innan hon flyttade till Becken by. Att gifta sig under beredskapstid, i ett skede av 2:a världskriget då man började ana ett slut på eländet, öppnar för nya illusioner hos undertecknad. I bildarkivet finns en serie bilder från Gustav och Miriam Jonsson, under beredskapstiden i Försvarsmaktens tjänst. Kanske återkommer vi till dem i en senare artikel.

Gunnar Engström, 2012-11-04

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se