Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Min gamla fabrik - Hans Näslund - dikt 6

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslunds dikt nr 6 - Min gamla fabrik

Hans Näslunds dikter är nu på upploppet. Sex dikter skickade Hans i ett stort kuvert till vår Redaktion för några veckor sedan, och det är vi mycket tacksamma för. Förhoppningsvis kommer fler dikter, från Hans och andra läsare, så här under Kulturhuvudstadsåret 2014.

Hans Näslund önskade att hans dikter skulle publiceras i den ordningen han numrerat dem. Det fanns en tanke förstår man, att avsluta serien med dikten om Hörnefors Sulfitfabrik. Det är nu 32 år sedan fabriken avvecklades.

Min gamla fabrik

Du har tystnat min gamla fabrik
där du låg vid vida vatten,
barktrummans muller var en del av din musik
och flishuggen hördes om natten.
Jag saknar din puls och det liv som där fanns
och melodiska toner från gjutna kuggars dans,
ur kabelkranarnas innersta gömmen.
Ett brus for över nejden av olika slag,
där pulpen på vika var en del av din dag,
och i pannhuset lät man ångvisslan blåsa.
Ja det rök, det doftade, från syra och av lut,
och till magasinet kom vagnar med balar utan slut,
medan havet svalde sköljvattenströmmen.

Men nu råder stillhet, det blommar vid din vägg,
havet läker såren och fisken lägger ägg
på sandbeklädda fiberbankar.

De som höll dig vid liv
de kom där på sina cyklar i sin eviga skiftegång,
där fanns uppoffring, arbetsglädje, trygghet,
fotboll och manskörssång,
och en fika på Julles kafé.
Nu är den tiden förbi
men min längtan finns kvar.

Hans Näslund

 

Hörnefors Fabrik 1949

Bild 1. Hörnefors Sulfitfabrik, årtal okänt. Redaktionen har nu ganska många bilder av Fabriken, och det är inte byns fotograf Algot Engströms förtjänst. Algot verkar ha undvikit området till förmån för hans större intresse för snötyngda grenar och annat konstnärligt. Istället har fabriksbilder kommit från olika läsare, dels som gamla vykort dels ur egen fotografering. Den här bilden är just ett sådant exempel, ett eget foto inskickat av Ulla Lindström i Umeå. Bilden är intressant då den är fotad ”från baksidan” av Hamnskär med fynd av diverse byggnader man inte sett så ofta.

På Becken-Webben har det skrivits ganska mycket om Hörnefors Sulfitfabrik, av diverse anledningar. Arbetsplatser har en själ. En fabrik både låter och luktar, som Hans berättar i sin dikt, och dessutom bidrar synintryck av rök och skorstenar. På en bruksort dominerar i regel en och samma arbetsplats. Detta bidrar till samhörighet – med ”arbetsglädje, trygghet, fotboll och manskörssång”. Man ska inte sticka under stol med att även negativa faktorer förmedlats till skribenten. Gamla bruk är farliga arbetsplatser med hälsorisker av olika slag, men det kunde också var en ganska hård miljö att vistas inom, har berättats om på annat håll. Skribenten själv vet ingenting, han var aldrig där.

Hans Näslund (dikt)
Ulla Lindström (bilder)
Gunnar Engström (övrig text)
2014-03-31

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se