Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Min barndoms bio – Hans Näslund – dikt 5

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslunds dikt nr 5 - Min barndoms bio

I denna artikel blir det kultur i dubbel bemärkelse, med dikt och en bio. Bion är den på Hamnskär i Hörnefors. Det är läsaren Hans Näslunds som återkommer med poetiska minnen. Hans Näslund räknas in i den allt större gruppen av ”distans-kontributörer”, ett ord uppfunnet för Becken-Webbens interaktiva arbete.

Biografen på Hamnskär

Bild 1. Biografen (se gul byggnad) på Hamnskär invid Fabriken (till höger utanför bild). Här ses biografen på Tyko Karlssons vykort från 1920-talet.

För inte så länge sedan dök en artikel upp om Hörnefors i en av länets stora tidningar. Under rubriken ”ordet är fritt” menade en återflyttad Hörneforsbo att utbudet i samhället idag inte är vad det var. Med ”utbud” menades affärer, restauranger och inte minst kulturella inslag. Det finns substans i insändarens ord. Hans Näslunds dikt ger en fläkt av dåtid kring 1940 och dess biograf. Idag saknas bio i Hörnefors och byggnaden är riven sedan länge. Det känns osannolikt att just en biograf skulle återuppstå, men i fråga om kultur finns mycket att göra under Kulturhuvudstadsåret 2014.

 

Min barndoms bio

Min barndoms bio
den låg på berget vid havet,
där fabriken mullrade
och släppte ut sin ström.
Där!
Kände jag spänningens ilning,
innan min biljett var löst
och jag släpptes in till en dröm.
Med tango jalusi!
Sammets draperi!
Där satt Haldo på parketten!
Ljus som tonades ner,
ja på sidobänkarna satt fler,
och jag hade kola i kepsen.

Så spelade Hammarberg upp
den film som han fått,
och han hjälpte mig med flykten,
till äventyr och amor
ja, jag ville bli stor,
men kände träsmak i ändalykten.
Så efter paus
när filmen var slut,
då måste man gå ut,
till lutdoft och brusande fjärdar.
Men hemma fanns mor
jag var inte stor,
levde nog i den lyckligaste av världar.

Nu är biografen borta
riven och glömd,
men jag har den i mina minnens salar
och det minnet,
det vårdar jag ömt.

Hans Näslund

Om vi räknar in vår by Hörneå/Becken till samhället Hörnefors, då har vi i alla fall en levande hemsida. En sådan fanns inte 1940 av begripliga skäl. Tyvärr måste dock meddelas att sommaren närmar sig, då Becken-Webbens produktion somnar in för att åter blomma upp under höstens regn. Anledningen är alla bisysslor som Skribent och Redaktör har, en bi-kultur med honung.

Som avslutning på det bio-kulturella i denna artikel kan nämnas att biografens spegeldörrar finns i säkert förvar hos grannen Ulf Hahlin. Ulf berättade häromdagen att han lyckades rädda dessa från rivningens undergång – en kulturgärning lika stor som dörrarna själva.  

Hans Näslund (dikt)
Tyko Karlsson (foto)
Gunnar Engström (övrig text)
2014-03-28

 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se