Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Min badvik Megrundet - Hans Näslund - dikt 3

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslunds dikt nr 3 - Min badvik Megrundet

Här fortsätter kulturens vågor svepa in, i detta fall över Megrundet som Hans Näslunds dikt handlar om. För utomstående läsare kan berättas att Megrundet beskriver en badplats i Bottenviken. Viken var inte i direkt närhet till Hörnefors Sulfitfabrik, vilket nog var en förutsättning för att njuta av badet då fabriken var i drift. Nu är det drygt 30 år sedan fabriken avvecklades och vikarna runt Hörnefors erbjuder bra badmöjligheter.

Min badvik Megrundet

Sälta i luft
kluck från våg,
fjärdens vågor lojt nu slår,
mot långgrund strand
där rymd och vind,
i semestertid,
smeker min kind.

Sand mellan stenar
tuvor med gräs,
Megrundet ligger där evigt mot havet,
där som barn jag lekt i fräsande vågor
och värmt mig i snårens lä.

Tidevarv komma tidevarv gå
havets vågor alltid mot stranden slå,
jag vet att jag finner dig här,
med sol och sjöbris
för att läka min själ.

Hans Näslund

 

Sandbarn

Bild 1. Vi adderar några bilder av Becken-Webbens historiska fotograf Algot Engströms. En badstrand, kanske Megrundet. Man kan ju inte heller säga sig känna igen stenarna i utmed strandkanten, efter hundra års landhöjning. Vem barnen i bild är förblir likaså okänt.

Megrundet

Bild 2. Sannolikheten är större än i bild 1 att detta är Megrundet som Algot Engström fotat. I bakgrunden tycker man sig känna igen vinjetten av det så kallade ”Gråbergslandet” och längst ut till höger i bild mot Bottenvikens horisont skymtar Byviksgrundet. Man förblir frågande vem ungdomarna i bild är?

Hans Näslund (dikt)
Algot Engström (foto)
Gunnar Engström (övrig störande text)
2014-03-23

 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se