Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Marieberg i Ådalen

Sevärdheter och utflyktsmål

Hörnefors fabrik

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Marieberg i Ådalen

High Coast Distillery i Bjärtrå är ett utflyktsmål i Ådalen, som får lite gratis reklam. Becken-Webben återkommer till destilleriet i en framtida artikel. Här berättas istället om en iögonfallande byggnad i det närliggande Marieberg, ett gigantiskt industriminne i form av ett magasin för sågade trävaror.

Ådalen var rikt på träindustrier fram till dess; rationalisering, teknikutveckling, miljöaspekter, råvarutillgång, globalisering, och konkurrens från stordrift gjorde att de små aktörerna packade ihop eller blev uppköpta.

Uttrycket ”såg vid såg jag såg varthän jag såg” hänför sig till Elias Sehlstedt sommaren 1873 under hans resa mellan Sundsvall och Trondheim. Egentligen var det utsikten från Norra Stadsberget i Sundsvall som han "avsåg". Ådalen utmed Ångermanälvens utlopp är även det tät på allt som träindustri heter, från flottning och skilje till sågar, massa och papper.

Marieberg Ådalen

Bild 1. Boken "Papper och massa i Ångermanland", som tyvärr inte berör sågverk!

Det torde vara få som läst boken "Papper och massa i Ångermanland – från handpappersbruk till processindustri" av Christian Valeur (Skogsindustriernas historiska utskott, Köping 2000). Skribenten hittade denna bok i en utsortering från ett bibliotek, för ganska många år sedan. Nästan gratis kunde man läsa om Ådalens pappershistoria.

Marieberg Ådalen

Bild 2. Ångermanälven, och till vänster ses en rak kontur som är lite förstärkt i färg - magasinet i Marieberg. Fotot är taget strax uppströms Ångermanälven från kajen i Sandslåns skilje. Även Sandslån kommer beröras i en framtida artikel.

Boken "Papper och massa i Ångermanland" nämner även Sulfitfabriken i Hörnefors som vara systerfabrik till den i Domsjö Örnsköldsvik (den senare ligger i Ångermanland och den förra i Västerbotten, ifall någon funderade). Den senare är kvar idag medan den i Hörnefors gick till historien 1982. Det finns även en bok av samma författare om "Papper och massa i Västerbotten". Kanske hittar man denna bok i framtiden.

Marieberg Ådalen

Bild 3. Magasinet i Marieberg är imponerande stort. Redaktör Lena Lindholm ses i förgrunden.

Boken om "Papper och massa i Ångermanland" berör inte sågverk, vilket är föremålet för denna artikel. Historien kan läsas på annat håll och berättar att John Berger år 1862 anlade en såg på platsen. Sågen hade två dubbla och två enkla ramar. Marken tillhörde byn Köja strax nedströms älven. Namnet Marieberg kom sig av John Bergers fru och dotter som både hette Marie. I närområdet fanns både en såg i Köja och en annan såg som John Bergers bror Ernst anlagt i angränsande Kungsgården.

Efter att bröderna Berger var borta ur bilden och diverse ägarbyten skett, utarrenderades Kungsgårdens såg till "AB Box" som tillverkade lådämnen för export. Detta "Box" blev grunden till både "Box whisky" och destilleri som under 2000-talet anlades i några kvarvarande byggnader. Namnet "Box" har under senare år ersatts av "High Coast Whisky" på grund av en namnkonflikt.

Marieberg Ådalen

Bild 4. Mot Ångermanälven är en stor kaj anlagd. Här lastades fartyg direkt ur dörrarna på magasinsbyggnaden till vänster i bild. Överhänget ut över kajen kan möjligen vara för en travers snarare än som regnskydd. Betongstommen i byggnaden börjar vittra, men den galvaniserade plåten synes intakt.

Mariebergs såg brann 1920 men en ny såg uppfördes strax därpå. SCA ägde sågen de sista 15 åren fram till att den lades ned 1970. Utöver själva sågen fanns även en virkestork med anläggning för impregnering. Denna tillkom 1944. Både såg och torkbyggnad är rivna och marken är sanerad från gifter. Kvar är magasinsbyggnaden som idag tjänar som vinterlagringsplats för diverse saker. Den är omsorgsfullt låst, bör nämnas.

Marieberg Ådalen

Bild 5. Bakom magasinet fanns en väg som blockerats med en gammal BMW 2002 och i förgrunden en blå bil - en Wolseley 1500. Den senare tillverkades mellan åren 1957 och 1965.

Magasinets dimensioner kan mätas på digitalkarta till 190 meter långt och ungefär 40 meter brett. Höjden kan mätas i antalet pannplåtar, 4.5 st. Pannplåt brukar vara 3 meter lång, och kanske kan höjden beräknas till ca 13 meter med lite överlappning mellan plåtarna. Byggnaden känns dock högre än så!

Marieberg Ådalen

Bild 6. Uppe på höjden ovan sågverk och magasin tronar denna byggnad. Kanske var denna sågverkets kontor eller disponentbostad, eller båda i samma. På en informationstavla på industriområdet omnämns en "kasern" som kallades "Höga Nöjet" med utsikt över området. Huset i bild ser lite för påkostat ut för att kallas en "kasern", men kanske.

Det har kommit till Redaktionens kännedom att i alla fall en nuvarande Hörneforsbo är född och uppvuxen i Marieberg. Kanske kan denna artikel kompletteras med framtida detaljer och bilder?

Ett besök i Marieberg kan rekommenderas för den som är intresserad av industrihistoria. Tycker man bättre om whisky kan den angränsande sågen Kungsgården besökas, som idag är ett av Sveriges få whisky-destillerier. Vi återkommer till det senare.

Gunnar Engström, 2024-04-28

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se