Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Mördar-safari

Håknäsmördaren på Långholmen

Håknäsmördaren talar

Håknäsmördaren igen

<<<>>>

Konst och Kultur i "Hörneåfors"

Hörnefors historia

Hörneå historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Mördar-safari

Mördarsafari har tyvärr blivit både allmänt och aktuellt. Det räcker med att besöka en större stad, gärna söderut. På landsbygden i norr är det glesare mellan morden. Här görs en safari till historisk tid kring 1800-talets andra hälft.

Gunnar Sjöberg

Bild 1. Erik Axel Mikaelsson med makan Margareta Käck. Foto ur boken "Håknäsmördaren på Långholmen".

Håknäsmördaren är således tillbaka ännu en gång, nu geografiskt. Byn Håknäs är i uppenbart fokus även om mördaren snarare bodde i en grannby till Håknäs. Becken-Webben har skrivit mycket om bygderna runt nedre Öre älv. Förutom tiden på Långholmen berättar boken även om Stavsjöholm varifrån frun till mördaren Erik Axel Mikaelsson - Margareta Käck kom från och dit hon återvände som "fångänka".

Bild 2. En avtagsväg utmed väg 353 mellan Nordmaling och Bjurholm.

Margareta Käck hade med sig ett ungdomstrauma av ett mord som hennes far anses ha begått i byn Stavsjöholm. Det är dit denna artikel vänder sig - en by man aldrig tidigare besökt några mil söder om Hörneå.

Dagen för detta besök var i början av maj 2024. Våren är sen, snön ligger delvis kvar, ett lätt regn och dimma lägger sig som ett ödemättat flor över naturen. Bygden är dock mycket vacker, både Sunnansjö och Stavsjöholm.

Bild 3. Exakt var Stavsjöholm börjar och slutar är lite oklart. Här tycks det annars vara.

Skylten i bild 3 står vid norra sidan av sjön. Möjligen avser "holm" den udde som sticker ut i sjön där byns ena gård ligger. Den sydöstra sidan av sjön verkar tillhöra "Västra Sunnansjö", omnämnd i bild 2.

Bild 4. Vägen till Stavsjöholm har ingen genomfart. Drivningsvägar strålar ut i skogen. Vägen tillbaka går utmed samma bergssida som man körde upp på.

Sjön Sunnansjö ligger 62 meter över havet medan Stavsjön ligger på hela 158 meter. Med andra ord måste man köra 100 höjdmeter utmed bergssidan för att komma till den platå där enstaka jord och skogsbruk breder ut sig i Stavsjöholm.

Bild 5. Detta synes vara huvudgården i Stavsjöholm, på en udde ut i Stavsjön.

Stavsjöholm tycks idag bestå av 2 gårdar medan Västra Sunnansjö utmed sydöstra sidan av Stavsjön har 4 gårdar. Skogsarealer är stora.

Bild 6. Stavsjöholm 1:15 verkar vara öde. Med denna inräknad synes antalet gårdar ha varit tre. En idag luftig planlösning.

Som en kil mitt i Stavsjöholms skogsskiften har även kyrkan i Nordmaling en ansenlig bit skog, ett så kallat "PRÄSTBORD". Någon sakral stämning infinner sig inte i byn just denna dag, snarare erinras vinjetten till den svenska TV-serien från 1972 - "hem till byn" med Jan Johansson vid pianot.

Gunnar Engström, 2024-05-11

 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se