Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Märkesåret 1809 i Hörneå

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Märkesåret 1809 i Hörneå

Soldater från 1809

Söndagen den 5 juli 2009 högtidlighölls 200-årsdagen av "Affären vid Hörnefors". Ceremonin arrangerades vid Dunckersmonumentet intill Hörneån i Hörnefors. Programmet innehöll tal av Ingela Gotthardsson från Hörnefors kommundelsförvaltning, militära hederbetygelser av Västerbottens hemvärn och från "soldater från 1809", kransnedläggning, samt en historisk betraktelse Erik Nordahl. (Erik Nordahls berättelse finns att läsa på Märkesårets hemsida.)

Ceremonin vid Dunckersmonumentet

Ceremonin vid Dunckersmonumentet var en del av det nationella högtidlighållandet av Märkesåret 1809. Projektet är initierat av regeringen och skall uppmärksamma att det är 200 år sedan Finland och Sverige blev två länder, samt att Sverige sedan dess haft fred i 200 år.

En, för hemsidans läsare, intressant fråga är emellertid: Vad hände i Hörneå 1809? Striderna den 5 juli förefaller huvudsakligen ha utkämpats kring Hörneån vid Bruket samt på myren där vattentornet numera ligger. Men vad hände i vår by? Var åt och sov de ryska och svensk-finska soldaterna före och efter striderna?

Den "Engströmska stolpboden" skall, enligt berättelser i byn, ha använts för förvaring av döda ryska soldater. Det sägs också att hålen på framsidan härrör från kriget med ryssarna.

Ryska kulhål?

Ryska kulhål eller någon annan sorts hål?

Vet Du något om vad som hände i Hörneå 1809. Fakta eller skröna spelar ingen roll. Maila till redaktionen och berätta!

 

2009-07-12 Lena Lindholm

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se