Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Lupinjägaren Ulf Hahlin

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Lupinjägaren Ulf Hahlin

Lupiner är vackra blommor, men kväver mångfalden av andra ursprungliga växter. Ordet "kväva" är passande i detta sammanhang, då lupiner är en ärtväxt som binder kväve ur luften och därmed göder sig själv att frodas. Denna egenskap saknas hos andra arter och gör att dessa undanträngs.

Lupiner Hörneå

Bild 1. Lupiner i korsningen mellan byvägen och E4.

Från wikipedia beskrivs att: Amerikanska lupiner växer sedan 1900-talet i stora delar av Europa, bland annat i Sverige, och anses vara invasiva arter. Lupiner breder ut sig, ohämmat. Att hantera detta problem är en fråga som denna artikel ger exempel på - då grannen Ulf Hahlin kom förbi och berättade om sitt nya redskap att ta "kål" på lupiner med. Vi visar detta förträffliga verktyg med några bilder.

Lupinjägaren Ulf Hahlin

Bild 2. Ulf Hahlin i full färd att ta kål på en lupin, med sitt nya redskap. Se hur glatt Ulf greppar om stjälken, se fortsättning i nästkommande bilder.

Att hitta lupiner i närområdet är dock inte sätt lätt - då både Ulf, undertecknad Skribent och Redaktör Lena Lindholm gått hårt åt beståndet under senare år. Endast ett 20-tal blommor finns kvar i ett dike 100 meter ned på en åker. Där provas Ulfs nya metod.

Lupin jaeger

Bild 3. Ulf Hahlin sticker ned verktyget på ett par ställen runt roten och bänder upp.

Ulf är uppfinningsrik och provar gärna på gamla metoder, som då han slipat bilyxan 2011. Vi lägger denna artikel tillsammans med den om bilyxan från Becken-Webbens förhistoria - på rubriksidan "Skog och Fritid".

Bild 4. Se så lätt lupinen kom upp. Här exponeras verktyget som Ulf använt - en vanlig kofot!

Bild 5. En belåten Ulf Hahlin.

Onekligen finns det många fördelar med Ulfs metod. En kofot finns i många hem. Det är således kofotens "andra ända" som ska användas, inte "klövfoten" utan den breda och lätt böjda delen. En kofot är tillverkad i bra stål och tål både stenar och väta.

Med denna metod är det bara att ge sig ut i terrängen. Säkerligen hinner man med några tusen lupiner på en dag. Därtill en hälsosam vistelse i naturen, men se upp för bilar.


Gunnar Engström, 2022-07-08

Referat
Efter att artikeln ovan skrevs idag på morgonen gick Skribenten lös på kvarvarande lupinplantor i "provdiket". Dessa är de sista återstående plantorna enligt en optimistisk bedömning!?

Ulfs metod fungera mycket bra. För egen del fick Skribenten användning av båda ändar av kofoten. Den spetsiga ändan trycktes ned på hitsidan av plantan - som ett spett. Kofoten i den andra änden användas som en jordyxa att bearbeta den motstående sidan av plantan. Båda ändar fungerade till att bryta upp plantan, med jord och rot. Kofoten bör vara av en lite större modell, exempelvis "Hultafors 900" (Becken-Webben är fri från reklam men nämner gärna svenska kvalitetsverktyg) som ger bra hävarm och tyngd åt ingreppet.

Lupiner ska inte läggas på komposten, antingen lämna in på återvinningen i påse eller elda hemma. Med dylik metod kunde 20 lupinplantor avverkas på ca 20 minuter, dvs 1 minut per planta. På en 8 timmars arbetsdag motsvarar detta 480 plantor!

Gunnar Engström, 2022-07-08

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se