Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Lupin och Jättebalsamin

Hem och trädgård

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Lupin och Jättebalsamin

Olika kamper utspelar sig, allt från nuvarande OS i Tokyo 2021, klimatförändring, mot kriminella gäng i Sverige, eller mot Lupin och Jättebalsamin. Här fokuseras på det senare.

Lupinbestånd

Bild 1. Lupiner är vackra, men har en förmåga att sprida sig okontrollerat och tränga undan annan växlighet.

Lupin och Jättebalsamin har båda mycket vackra blommor, som föranlett många blomsterintresserad att sprida dem i landskapet. Växterna själva klarar nu denna spridning på egen hand. Istället är kampen omvänd, att kväsa dessa växter från fortsatt spridning. Lupin och Jättebalsamin räknas idag till invasiva arter, och bör bekämpas på svensk mark.

Lupin och humla

Bild 2. Humlan gör ett försök med lupinen. För bin fungerar blomman inte alls, bin har för kort "snabel" att nå in.

På egen mark i Hörneå by är kampen i full gång, och greppet är kopplat. På andra håll (eg utmed E4) är kampens utgång svårare att förutse vem som får övertaget.

Jättebalsamin

Bild 3. I en sophög har trädgårdsavfall förökat sig, i detta fall Jättebalsamin. Även dessa, likt lupiner, är mycket vackra och verkar vara bra tillhåll för humlor. Dock räknas de som invasiva arter.  

Jättebalsamin

Bild 4. Jättebalsamin har vackra blommor, på mycket höga och kraftiga stammar. De tillhör inte den svenska naturen och räknas som invasiva.

Det är med sorg man dödar vackra blommor, men de förökar sig på andras bekostnad. Människans förmåga att stå över naturen, att okontrollerat sprida växter, har åter visat sig negativ... Information finns hos både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västerbotten.

                                                   Bina i Becken By 2021-08-08 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se