Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Lindkvist, Nordahl och Svensson går i pension.

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Lindkvist, Nordahl och Svensson går i pension

Se tillägg 2014-03-20 av Gunnar Johansson i Bureå, som ses i slutet av denna artikel angående en person i bild 1.

Raden av artiklar som rekapitulerar Hörnefors Sulfitfabrik fortsätter. Fabriken närmar sig sitt 30-åriga minne av nedläggelse, 25 februari 2012. Man kan säga att Fabriken gick i ”pension”. Detsamma gäller föremålen för denna artikel; Albin Lindkvist, Emil Nordahl och Kalle Svensson. De avtackades under industrins högkonjunktur, på 1950-talet. Den som skickade bilden till Redaktionen var Torsten Andersson. Torsten vet inte exakt vilket år detta utspelade sig, möjligen 1958 skriver han.

Bild 1. Fabriksbaren på 1950-talet där Lindkvist, Nordahl och Svensson avtackas inför pension.

Torsten har själv varit verksam vid Fabriken och ses även i bild. Torsten har även figurerat tidigare på Becken-Webben, och ett av hans bidrag är en bild som Torsten kallade ”Hjärnverkstaden”. Nu var det inte neurokirurgi utan järnhantering det handlade om, med en bild från 1956. Fotot har uppskattats av många läsare, förstår vi, med gamla arbetskamrater i bild och med namn.

Dagens bild är lite snarlik den från ”Hjärnverkstaden” men fotograferades i den så kallade ”Fabriksbaren”. Där avtackades de tre trotjänarna inför sin stundande pension. Den som ledde ceremonin var verkstadschefen Curt Lindström.

Torsten har skrivit en lista med namn på personerna i bild. Tyvärr slutade listan halvägs i översta raden, och de som står längst till höger förblir okända. Följande personer har Torsten namngivit:

Nedre raden:

 1. Rolf Hammarstedt
 2. Leo Karlsson
 3. Pål Nilsäter
 4. HugoAbrahamsson
 5. Rune Westman
 6. Dan Dehlin
 7. Curt Lindström
 8. Kristian Edlund
 9. Ossian Tegenfeldt
 10. Henry Falk
 11. Birger Rehnmark
 12. Johansson

Andra raden nedifrån

 1. Okänd
 2. Knepiga Lundström
 3. Jonsson
 4. Jonsson
 5. Albin Lindkvist
 6. Emil Nordahl
 7. Söderström
 8. Hilmar Forsgren
 9. Kjell Stecksen
 10. Bengt Lundin

Tredje raden nedifrån

 1. Tage Forsgren
 2. Okänd
 3. Bernt Nilsäter
 4. Ruben Westman
 5. Otto Jonsson
 6. Stig Ågeryd
 7. Ernst Olovsson
 8. Torsten Bergström
 9. Håkan Karlsson
 10. Björklund
 11. Göran Nordahl
 12. Frans Engberg
 13. Gustav Jonsson
 14. Kalle Svensson

Översta raden

 1. Rolf Bergström
 2. Torsten Andersson
 3. Okänd
 4. Bernt Öjenstam
 5. Magnusson
 6. Bertil Forsgren
 7. Okänd
 8. Okänd
 9. Kjell-Åke ….. ?
 10. Listan som skickades till Becken-Webben tog slut.

Redaktionen tackar Torstens för bild och namn. Som sagt, Torsten var osäker på årtalet 1958. Skribenten är helt ovetande. Men, om man vågar sig på en gissning tycker man möjligen att ett par av personerna i bild, och som är kända från Becken by, ser lite väl unga ut 1958. Förvisso behåller man sig frisk och evigt ung i Becken, men man torde inte bli yngre med åren. Personerna som åsyftas ses även i Torstens tidigare bild (Hjärnverkstaden) från 1956, och jämför man bilderna så ser personerna äldre ut 1956 än år 1958. Istället kunde man tro att årtalet 1952-54 passade bättre för Torstens bild.

Om man forskar vidare i fråga om bildens årgång kan man söka födelseår för de tre som avtackades inför pension. Karl Emil Nordahl föddes år 1886. Om pensionsåldern på 1950-talet var 67 år skulle det sökta årtalet vara 1953.  Man kan dessutom utläsa att Emil var fader åt fotbollslegenderna från Hörnefors, däribland Gunnar Nordahl född 1921.

Gunnar Engström, 2012-01-05


En av Becken-Webbens läsare hörde omedelbart av sig angående avsaknaden av några namn i Torstens Anderssons foto från Fabriksbaren. Allan Abrahamsson i Röbäck skriver:

Jag tror att jag har identifierat 5 personer (i översta raden). Har satt en siffra på dessa och gjort en uppräkning. 1. Anders Andersson, 2. Bengt Lundin, 3. Berndt Norstedt, 4. Karl Karlsson, 5. Joel Berggren.  Saknar smederna Torsten Bergström och Oskar Höök. Kan tänka mig att Christian Edlund var fotografen. Han var ju som en amatörfotograf på 50-talet med riktig fotoutrustning. Det kanske finns fler bilder från verkstan hos hans söner. Kan tala om att Knepiga Lundström var morfar åt  Berndt Öjenstam, som de flesta äldre Bäcksbor kände.

Allan Abrahamssons 2012-01-06

Bild 2. Allans bild i retur, här inverterad för att exponera siffror tydligare.

<<<<>>>> 


Om man nu försöker komplettera Torstens tidigare lista med Allans uppgifter så tror vi oss ha följande namn för översta radens personer:

 1. Rolf Bergström
 2. Torsten Andersson
 3. Okänd
 4. Bernt Öjenstam
 5. Magnusson
 6. Bertil Forsgren
 7. Okänd
 8. Okänd
 9. Kjell-Åke ….. ?
 10. Listan som skickades till Becken-Webben tog slut.
 11. Okänd
 12. Joel Berggren
 13. Okänd
 14. Okänd
 15. Okänd
 16. Karl Karlsson
 17. Berndt Norstedt
 18. Bengt Lundin
 19. Anders Andersson

Gunnar Engström, 2012-01-06

Gunnar Johansson i Bureå hör av sig under våren 2014. Han bidrar med information till andra sidor på Becken-Webben. Han känner igen en person i bilden ovan och ger följande information.

Hej,

På fotot med pensionärerna som avtackades såg jag ett bekant ansikte, nr 12 i första raden. Det är min morbror Axel Johansson, och han arbetade på instrumentverkstaden. Han var mycket tekniskt intresserad och byggde på 20-talet Hörnefors första radioapparat. Min mamma berättade ofta om hur folk brukade packa ihop sej i mormors kammare för att lyssna på denna märkvärdiga apparat. Axel gifte sej för övrigt med en kvinna från Ängersjö, Hildur Edström.

Mvh Gunnar Johansson, Bureå

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se