Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Lennart Conradsson om Hörnefors Sulfitfabrik

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Lennart Conradsson om Hörnefors Sulfitfabrik

Lennart Conradsson, så heter en Hörneforsbo som skickade ett mail till Redaktionen 2014-02-03. Lennart har ett långt förflutet vid Hörnefors Sulfitfabrik och kan det mest som finns att veta om densamma. Det måste ha varit en plåga för Lennart att läsa skribentens uttolkning av bilder och processer. Artiklarna som Lennart syftar på (se nedan) är de som skrevs med anledning av Angerd Karlssons fotoalbum, för två år sedan. Flertalet av Angerds bilder visar fabriken just innan den stängde år 1982. Den ena artikeln mer vidlyftig än den andra rullade ut på nätet som en vira, och beskrev cellulosafibern från start till mål – från träd till papper - så gott det nu gick att summera för undertecknad som aldrig besökt fabriken. Därvidlag, har Lennart absolut rätt i sin avslutande hänvisning till Ingemar Stenmarks ord. 

I nedanstående lista finns länk till de artiklar som Lennart kommenterar. Ett problem med Becken-Webben är att antalet artiklar nu börjar bli så många att skribenten glömt bort dem, och i mån man kommer ihåg dem så har man glömt var de finns, och i mån man känner till dem så vill man inte kännas vid dem. Vi ska försöka justera originalartiklarna utifrån Lennarts synpunkter. Däremot blir det nog mer effektfullt om vissa felaktigheter får stå kvar som de gjort, så att Lennarts korrigeringar fortsätter att gälla. Ett sådant exempel är kranförare Emil Gillerskog som istället hette Gellersteg. Här finns förmildrande omständigheter, att uttyda texten på fotografiernas baksida. Namnet ”Gillerskog” är ju annars bra för Emil som lyft miljontals träd i sin vajerkran?

Stort tack till Lennart, med förhoppning om att han återkommer med fler minnen eller kommentarer från en viktig del av Hörnefors historia!

Gunnar Engström, 2014-02-03

Så här skrev Lennart.


Hej.
Jag läser Bäckens hemsida ganska ofta, med stort intresse och jag vill hjälpa till med en del felaktiga namn på en del personer.

Artikel 1: Ved och flis vid Hörnefors sulfitfabrik, bild nr 4: Kranföraren heter Emil Gellersteg.

Artikel 2: Sulfitprocessen i Hörnefors, bild nr 7: Personen heter Jan-Erik Ewaldsson från Norrbyn. Han var arbetsledare, eller som vi sa "Skiftbas", samma som min funktion (undertecknad). Bild nr 11: Personen i gula hatten heter Sven Erik Berggren, också han från Norrbyn.

Artikel 4a: På fortsatt besök i Hörnefors pappsal, bild nr 12: Här ses undertecknad och Clarens Falk i samspråk.

Artikeln ”Sommarpojke på fabriken - Rune Öström berättar”: Här nämns Ingenjör Kurt Boman, men han hette Kjell Boman.

Eftersom jag jobbat i cirka 34 år på denna industri, mellan åren 1948 och 1982, har jag haft att göra med många driftsingenjörer. Beträffande fotografier så är det väl som Ingemar Stenmark sa en gång, svårt förklara för dom som inte förstår! Nu får det vara slut för denna gång, kanske jag återkommer.

Mvh Lennart Conradsson, 2014-02-03

 

Bild 1. Emil Gellersteg, nu med rätt namn!

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se