Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Lea Tegenfeldt i skolköket

Hörnefors historia

Startsida

Lea Tegenfeldt i skolköket

Kort efter att artikeln om kiosken utmed Bruksgatan i Hörnefors skrevs återkom Per Tegenfeldt. Per skrev så här;

Hej!
Riktigt roligt att traska runt på becken.se! Tänk att jag inte upptäckt den tidigare. Och här dyker min mamma upp igen på sidan; Hörnefors Historia - Algot Engströms fotografier – Skolköket.

Ja, det verkar vara min mor längst till höger. Hennes rätta namn är dock: Lea Tegenfeldt, född Andersson. Hon är dotter till målarmästare Helfrid Andersson i Hörnefors.

Mvh. Per Tegenfeldt, Mariannelund

Det är extra roligt då ny information fyller på i gamla artiklar och bilder. Det är så historia skapas. Vi rättar till de uppgifter som Per berättar om sin mor Lea. Namnen i artikeln "Algot Engströms bilder", gavs av äldre Hörneå-bor som analyserade korten och kände igen personerna i bild. Tack vare det så fick Per se ytterligare en bild av sin mor Lea Tegenfeldt.

Algot

Skolköket: (Huset i bakgrundet är där Hörnefors Kommunalhus står idag). Från vänster: 3 Mildred Hammarström?, 4 Karin Sundberg, född Johansson, 14 Lea Tegenfeldt, född Andersson. Övriga är okända.

Per berättar att Lea föddes 1922. Flickorna i bilden är kanske i 15 årsåldern. I så fall är fotografiet från ungefär 1937.

Gunnar Engström, 2019-01-24

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se