Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Lars Abrahamsson – om Mencken

Arbete i historisk tid

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Lars Abrahamsson – om Mencken

Vår by och dess närhet verkar ha haft en rad unika grävmaskiner på besök. För något år sedan hörde ett motormuseum i Ludvika av sig, angående artikeln ”Den gamle grävmaskinisten”. Artikel avsåg egentligen yrket ”grävmaskinist”, men museet hade fångat upp en historiskt intressant maskin på bild, en Priestman Wolf som man önskade köpa. Maskinerna i arbete var förevigade av Becken-Webbens historiska fotograf Algot Engström. Även om förevigade så är maskinerna inte lika eviga som fotografierna. De är nog lika frånvarande som fotografen själv, Algot dog 1957. Algot är begravd på Kyrkogården i Hörnefors. Var de fina grävmaskinerna vilar är okänt. Tvingades de sorglikt gräva sin egen grav eller smältes de ned till ny metall och nya maskiner? I alla fall blev det dåligt utbyte för Ludvika motormuseum.

Snart hörde en grävmaskinist av sig vid namn Lars Abrahamsson. Lars hade hittat till Becken-Webben och Lars hörde av sig första gången våren 2013. Då berättade han om maskinen ABS som sågs i bild på vår hemsida. Sedan återkom Lars med funderingar på kanalgrävningen i Hörnefors, en fråga som gett många ringar på dess vatten.

Nu återkommer Lars med nya tag om ett annat unikt fynd på Becken-Webben, om en vajerstyrd brytfunktion av grävmaskinens skopa. Här kanske mången kulturelit zappar tillbaka på nätet varifrån man kom. I kulturens tecken - det som här skrivs är viktig teknisk kultur och mycket passande sådan för Kulturbyaåret i Hörneåfors och Umeå Kulturhuvudstadsår 2014. Så här skrev Lars till Redaktionen: 

Hej igen,

Vad intressant det är att följa er på startsidan! Vännen Hans Näslunds dikter är onekligen ett lyft! Nu till mitt gebit: Grävmaskiner! I artikeln om "Den gamle grävmaskinisten" bild 2 ser man en grävmaskin av okänt fabrikat. Efter samtal med Lasse Hedman Järvsjö (som har ett tiotal linmaskiner av olika fabrikat i sin ägo) så har han "prickat in” den som varande av fabrikatet Menck.

Det intressanta för en "grävnörd" är skopinfästningen som jag ej sett tidigare, skopan är tydligen rörlig med en wire(!), en föregångare till den hydrauliska brytkolven som kom på lingrävarna. Ytterligare studier utlovas för att klargöra hur det fungerade.

Mina funderingar om kanalarbetet har rönt mycket respons och nu är även min kusin Erik Norgren engagerad. Hej Erik, nu är det en utmaning att få fram fotografier av detta stora arbete! Kanalgrävningen torde knappast av miljöskäl fått utföras idag

MVH Lars Abrahamsson, Ulricehamn, 2014-04-13

Ska sanningen fram så har även skribenten tittat länge och väl på samma bild som Lars, om hur man med en extra vajer kontrollerar skopans rörelse. Egentligen är det två vajrar som motverka varandra på ett finurligt sätt.

Lingrävare

Bild 1. Den bild som Lars Abrahamsson intresserar sig för. För den oinvigde verkar det vara en ”gammal tråkig grävmaskin”, rätt och slätt, men för den invigde är det en klurig lingrävare. Fotografen hette Algot Engström, och maskinen hette Menck. Vad grävmaskinisten i bild hette, det vet vi däremot inte. 

Nu när man vet att det är en Menck så ger sökning på nätet en möjlig träff på en ”Kibri Spur N 19100 Menck Excavator Deep Bucket”. En sådan kan köpas för "Special Price: €14.90" i alla fall som modell (observera att vare sig erbjudande eller digital länk lär vara för evigt - för framtidens läsare och modellspekulanter). I modellen kan maskinens konstruktion beskådas, även om den intressanta vajer som just denna artikel handlar om olyckligen missats. Skopans brytstag finns däremot med.

Skribenten är nöjd med sin egen, inte lika fullt unika, Poclain LY80. Den startar i alla väder, och det mesta av hydrauloljan håller sig på insidan. Den kommer snart att få starta efter vinterns ide, och då kommer det inte bli mycket skrivet av undertecknad på Becken-Webben - Press-Stop förvarnas ånyo.

Gunnar Engström, 2014–04–13

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se