Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Läsarnas bidrag

Läsarnas bidrag - sammanställning

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Läsarnas fotobidrag 2010-02-10

Till Becken-Webbens fototävlingen fortsätter det att strömma in fina bilder. Redaktionen var tvungen att sätta stoppdatum för fototävlingen 2010-01-31. Detta eftersom materialet började bli väldigt stort och Redaktionen har begränsad bemanning. Trots detta fortsätter således bilder att strömma in från när och fjärran, vilket är extra roligt och uppskattat. För närvarande finns det många bilder som ännu inte hunnit processas. Bland annat måste pixelformatet anpassas till nätsidan (liggande bild 494 punkter bred och stående bild 350 punkter bred) och filen kondenseras till ca 50 kB. Dessa återstående bilder kommer att läggas ut på Becken-Webben inom kort.

Det är vår tro att Beckenbornas egen fotoproduktion är i minoritet jämfört med material som kommer "utifrån". Detta tolkas som att Becken-Webben har många läsare utanför byns 1 km radie, vilket är glädjande.

Gunnar Engström, 2010-02-11

Besökare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se