Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Läsarnas bidrag

Se sidan Hörneforsbor berättar

Gamla kommentarer - ännu kvar

2010-02-11 Bidrag från: Lars Edin; Carin Tureniec.

2010-02-11 Fortsatta bidrag till Becken-Webbens fototävling.

2010-01-26 Bidrag från: Gunborg Wikner; Lars Edin; Sune Lundström; Uno Höök; Bing Söderman.

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Läsarnas bidrag till Hörneå Hemsida

Det kommer många mail till Redaktion och till Skribent, och även brev och andra försändelser till Becken-Webben. I gammal tid annonserades detta på bland annat "Anslagstavlan", vilket bara fungerade en kort tid innan det jäste över bredden.

Becken-Webben är mycket tacksam för alla bidrag och kommentarer, som ofta ligger till grund för nya alster. Det som ligger kvar under rubriken "Gamla kommentarer" är uppdateringar från början av år 2010, och ger en arkeologisk bild av hur hemsidan en gång fungerade. Det spårade fort ur men allsköns material som skickades in.

Vi vill även göra reklam för gästboken. Här kan man författa lite text och ge kommentarer. Därifrån skapas även nya artiklar på nya teman. Annars är det fritt fram att fortsätta skicka mail, brev, eller komma på besök på Redaktion och till Skribent. Redaktionens öppettider är dock oregelbundna.

Gunnar Engström, 2014-11-15


Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se