Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Läsare berättar och frågar

Hörneåbor berättar

Hörneforsbor berättar (inklusive alla andra med anknytning till bygden)

Läsarnas bidrag (äldre sida kvarstår)

Läsare ställer frågor:

Anna-Lena Wahlberg - om - Henny Bergström

Lukas Karlfeldt frågar om Lennart Karlfeldt

Eva-Lena Wallace frågar om Östra Långgatan 22

>>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Läsare berättar och frågar

På Becken-Webben fanns en titelsida "Hörneåbor berättar minnen och historier". Med åren har det även dykt upp en mångfald av berättelser från annat håll, från Hörnefors och annorstädes från landets olika "hörn". Sådana berättelser har rört exempelvis Ågern, Hamnskär, Bruket, och Fabriken och därmed passat in på respektive område. Vi samlar detta till en ny rubriksida "Läsare berättar", som delar sig i historier om Hörneå respektive om Hörnefors.

Det är långt ifrån enbart Hörneå och Hörneforsbor som hör av sig till Becken-Webben. Raden av bidragande "distansskribenter" börjar bli omfattande. Alla är välkomna med historier som passar i i det som skrivs på hemsidan.

Dessutom får även en annan tidigare och äldre rubriksida "Läsarnas bidrag" höra hemma här.

År 2024 adderas en underrubrik till denna sida, om frågor som läsare ställer. Under åren har det inkommit många frågor som hanterats på andra rubriksidor och i andra artikelformer, exempelvis en fråga av Anna-Lena Wahlberg - om - Henny Bergström.

Framledes läggs olika frågor ut på detta sätt.

Radio Becken ca 1920

Gunnar Engström, 2017-02-28

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se