Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Läsare berättar

Hörneåbor berättar

Hörneforsbor berättar

Läsarnas bidrag

>>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Läsare berättar

På Becken-Webben fanns en titelsida "Hörneåbor berättar minnen och historier". Med åren har det även dykt upp en mångfald av berättelser från annat håll, från Hörnefors och annorstädes från landets olika "hörn". Sådana berättelser har rört exempelvis Ågern, Hamnskär, Bruket, och Fabriken och därmed passat in på respektive område. Vi samlar detta till en ny rubriksida "Läsare berättar", som delar sig i historier om Hörneå respektive om Hörnefors. Dessutom får även en annan tidigare rubriksida "Läsarnas bidrag" höra hemma här.

Radio Becken ca 1920

Gunnar Engström, 2017-02-28

 

 

 

 

 

 

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se