Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Kyrkskolan i Hörnefors - Artikel 2

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Kyrkskolan i Hörnefors
- Artikel 2

Här följer några ytterligare rader om ”skolväsendet” i Hörnefors med omnejd. Det är inte nutid det handlar om utan avlägsen dåtid med avsikt att sätta lite ord på några historiska bilder. I artikel 1 i denna serie visades ett vykort som Becken-Webbens distansskribent Rune Öström hade skickat till Redaktionen. Fotot var gammalt, och visar den då nybyggda Kyrkskolan i Hörnefors. Fotografiets ålder framgår av att de planterade björkarnas har späda stammar. En annan sak som börjar bli gammal vid det här laget är boken Hörnefors Historia, utgiven 1964. Det är ur den boken som uppgifter hämtats till denna historiska exposé. Boken frossar i detaljer kring skola, kommun, kyrka, och industri. I fråga om ”skolväsende” ägnas hela 16 sidor av tröttsam men detaljrik läsning. En detalj som boken däremot är sämre på att berätta är när skolhuset byggdes. På visst håll antyds årtalet 1920 men annars förmodas nog ett byggår strax före 1910. (Något år efter det att denna artikel skrevs kom ny information som berättar att bygget påbörjades 1904, i alla fall vad avser en av de två flygelbyggnaderna)

Kyrkskolan i Hörnefors

Bild 1. Kyrkskolan i Hörnefors, fotad av Algot Engström. Namnet ”Kyrkskolan” har sin naturliga förklaring i grannen som är den då nybyggda Rosornas Kyrka. Kyrkan blev invigd vid pingst 1908 och således lär ju skolan tillkommit senare. I förgrunden ses en massa skolbarn, kanske alla som fanns. Det är fullt möjligt att zooma in barnen och försöka identifiera dem. Men, vi spar detta till en senare bild med något bättre förutsättningar och med förmodat ”senare barn”. Barnen i bild lär ju vara ca 100 år idag, och inte så lätta att reda ut namnen på. Av björkarna att döma är bilden tagen några år in på 1920-talet.

År 1914 noteras att Kyrkskolan krävde: 1 folkskollärare, 2 biträdande lärare och 2 småskollärarinnor.  Så var det anordnat vid ”Mo ångsågars” två jämnstora skolor, varav Norrbyskär vara en. Med andra ord var skolan dimensionerad efter industrins storlek. I Norrbyn på fastlandet fanns vid denna tid en ytterligare skola som krävde: 1 folkskollärarinna och 1 småskollärarinna. Man undrar om det var skillnad på 1 st folkskollärare i Kyrkskolan och 1 st folkskollärarinna i Norrbyn, men så är det skrivet i boken. Därnäst verkar Kylören komma i ordning med 1 st folkskollärarinna. Därpå följer ”resten”: Hörneå (Becken by), Ängersjö, Sörmjöle, Häggnäs-Bjenberg, och Norrmjöle-Nyland. Här behölls den ”gamla skolformen” utgörandes av en ”mindre folkskola” betjänad av endast 1 lärarinna.

Det stora skolorna var således Norrbyskär och Kyrkskolan (Hörnefors), dessa klassades härmed som ”centralskolor”. Skolväsendet rustades upp genom att lärarkåren utökades från 13 till totalt 18 lärare, och flertalet av dessa verkade vid centralskolorna. Sedan sägs att skolplikten försäkrades med ”nödtorftig undervisning” i samtliga byar, med vilket menas de övriga småskolorna. Budget för alltsammans var 25.ooo kr år 1914, varav statsbidraget utgjordes av 9.ooo kr. Trots att Mo och Domsjö AB dragit tillbaka sin omsorg kring skolväsendet i och med Kommunbildningen (se artikel 1) så bidrog man med en så kallad ”löneutfyllnad” a 750 kr. Detta avsåg de två dyrare folkskollärarna, vid Kyrkskolan och på Norrbyskär.

Här slutar dagens text - i nödvändigt små doser - att både skriva och läsa!!

Gunnar Engström, 2014-02-09

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se