Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Kyrkskolan i Hörnefors 1915 - Artikel 14

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Kyrkskolan i Hörnefors 1915 - Ulla Lindströms vykort

Häromdagen kom ett tjockt kuvert till Redaktionen. Det var skickat av Ulla Lindström i Umeå och innehöll ett flertal gamla foton och vykort från Hörnefors. Ulla är känd från en tidigare artikel på Becken-Webben med titeln ”Ulla Lindström - om den mystiska bron i Hörnefors”. I en följetång med start 2011 har vi försökt reda ut identiteten på en gammal träbro över Hörnån. Det är nog inte alla läsare som förstår det intressanta med en 100 år gammal bro, det är fullt begripligt.

Vi ska här se en bild från 1915 då eleverna vid kyrkskolan i Hörnefors radade upp sig på skolgården inför sommarlovet. Baksidans text är lika intressant som motivet.

Avgångsklass 1915

Bild 1. Skolavslutning 1915 vid Kyrkskolan i Hörnefors. I vit text mot grusplanen berättas om "Examens-minne 1915 från Skolorna i Hörnefors"

Fotot på skolbarnen låg till grund för ett vykort, eller ”vy” som det hette förr i tiden. Vi kan utläsa att "vyet" kom från en ateljé i Holmsund, under namnet ”Amedé”. Denna ateljé har producerat en rad vykort från den här tidsepoken.

Skolbarn 1915

Bild 2. Skärpan i fotot är hög och här ser vi några barn från förr. Barnen i bild var nog drygt 10 år och således födda runt 1905.

Modet år 1915 är intressant. I bild 2 noteras hattmodet för flickor i skolåldern. De påkostade hattarna antyder ett oväntat flärdfullt leverne för 100 år sedan - i alla fall under skolavslutning.

Tekla skriver vykort 1916

Bild 3. Baksidan av ”vyet”. Poststämpeln är från 1916.

Det var Tekla som skrev en inbjudan till fröken Elin Bergström i Hörneå.

”Tack för senast. Välkommen på söndag förmiddag. Jenny har kommit idag. Tusen hälsningar - Tekla”

Ulla Lindström berättar att Elin Bergström var en moster till henne. Elin gifte sig med Edvin Hammarstedt. Namnen säger inte så mycket för utomstående läsare, mest för de med rötter i bygden.

Namnet ”Tekla” från år 1916 för tankarna till en skolfröken i Becken by. Om detta stämmer så ses hon i bild på annat håll inom Becken-Webben, den gode Tekla Svensson.

Gunnar Engström, 2014-03-21


Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se