Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Kvarnen i Håknäsbacken

Sågen i Håknäsbacken

Hängbron i Håknäsbacken

Öre-Håknäs-Långed 14 km runt

Håknäs Gå - nyårsdagen 2019

Haeggströms på Holmen - Hammargården i Nordmaling

<<<>>>

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Kvarnen i Håknäsbacken

Här följer artikel Nr 3 på temat Håknäsbacken, om Kvarnen. Serien började med berättelsen om vattensågen, och därefter om hängbron. Kvarnen ligger på västra (södra) stranden av Öre älv, på motsatt sida av där sågen fanns en gång i tiden.

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 1. Håknäsbackens kvarn ses på andra sidan av Öre älv, fotad från östra (norra) brofästet av hängbro.

Inne i kvarnen finns en tavla som berättar om dess historia, med följande ord:

<<<>>>

Skvaltkvarnar förekom i Öreälven vid Håknäsforsen redan under 1400-1500-talet.

Kvarnen byggdes av Håknäs Sågverksaktiebolag och ersatte en kvarn från 1842 och två äldre kvarnar ägda av Öre respektive Håknäs by belägna intill västra brofästet av nuvarande hängbro. Den nya kvarnen stod färdig 1869.

Kvarnen var en så kallad tullmjölkvarna, där böndernas säd både maldes och beskattades. Den var i drift fram till år 1948, och har därefter stått outnyttjad. Kvarnen är unik då den aldrig byggdes om till el-drift utan drevs av tre vattenturbiner som försågs med vatten från den för sågverket och kvarnen gemensamma dammen uppströms kvarnen.

Kvarnen ingick i MoDos övertagande av Håknäs Sågverksaktiebolag 1889 och förblev i MoDos ägo i nära 100 år. Den överläts 1986 till Nordmalings kommun.

<<<<>>

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 2. Kvarnen förvaltas således av Nordmalings Kommun.

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 3. Kvarnen, med Öre älv i bakgrunden.

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 4. Ett foto ur Hörneå-fotografen Algot Engströms arkiv. Här ses brodern Rickard Engström från samma by Hörneå, att påbörja malning. Fotot bör vara från slutet av 1930-talet. Notera lastbryggan och vagnen som dras upp av en vajer.

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 5. Idag är lastrampen borta, men däremot är vagnen från bild 4 kvar på övervåningen av kvarnen.

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 6. Mellanvåningen i kvarnen med något som kanske är en "rensmaskin", av märket "Aktiebolaget Kvarnmaskiner Malmö & Örebro".

Vill man läsa mer om bland annat gamla kvarnar finns en bra skrivelse från Västra Götaland, på 187 sidor. Där återfinns mer detaljer om Aktiebolaget Kvarnmaskiner Malmö & Örebro.

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 6. Själva kvarnarna.

På nedre botten samlas det malda mjölet, och där finns även intressanta maskindelar, vilket inte visas här. Med detta avslutas artikel om kvarnen i Håknäsbacken.

Gunnar Engström, 2020-04-14

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se