Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Kvarnar i närområdet

Sågen i Håknäsbacken

Hängbron i Håknäsbacken

Öre-Håknäs-Långed 14 km runt

Håknäs Gå - nyårsdagen 2019

<<<>>>

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Kvarnar i närområdet

I en artikel från 2020-04-14 besöktes kvarnen i Håknäsbacken. Kort därefter besöktes kvarnen i Hörnsjö och den i Olofsfors. Det är bra att ha koll på kvarnarna ifall man behöver mjöl. Två av kvarnarna synes vara ganska intakta, och en av dem verkar vara i drift för historiska evenemang, den i Olofsfors.

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 1. Håknäsbackens kvarn på andra sidan av Öre älv. Bilden är från en tidigare artikel om Kvarnen.

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 2. Kvarnen förvaltas således av Nordmalings Kommun. Bilden är från en tidigare artikel om Kvarnen i Håknäsbacken.

Kvarnen i Hörnsjö

Bild 3. Kvarnen i Hörnsjö, utmed Hörnån. Detta är således några mil uppströms ån från Hörnefors.

Kvarnen i Hörnsjö

Bild 4. Redaktör Lena Lindholm betraktar två gamla kvarnstenar utanför kvarnen i Hörnsjö. Den vänstra i bild är huggen i sten, kanske från den kända kvarnstensgruvan i Lugnås, nära Mariestad. Den högra är gjuten i betong, en metod som ersatte dyra huggna kvarnstenar. Denna sten är från "Hälsingborgs Kvarnstensfabrik", enligt en ingjuten plakett.

Kvarnen i Olofsfors

Bild 5. Kvarnen i Olofsfors. Bakom kvarnen ses det gamla Olofsfors järnbruk.

Kvarnen i Olofsfors

Bild 6. Kvarnen i Olofsfors, med själva forsen närmast i bild. Forsen tjänade både kvarn och järnbruk.

En kort artikel, men för den som letar en kvarn kan informationen vara nyttig! Kvarnar är idag udda företeelser men var vanliga förr i tiden. Byn Hörneå/Bäcken hade en egen sk skvaltkvarn i sin bäck, som sedermera byggdes om till en spånhyvel. Söker man sig till den närliggande byn Hössjö berättas att det 1826 fanns 18 kvarnar fördelade utmed två mindre vattendrag, i "Kvarnbäcken" och "Fungnäsbäcken".

Gunnar Engström, 2020-05-24

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se