Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Kungliga biblioteket uppmärksammar Becken-Webben

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Kungliga biblioteket uppmärksammar Becken-webben

Det är med yttersta, allra underdånigaste, tacksamhet från Hörneå by vi konstaterar - att vår enkla hemsida väcker uppmärksamhet hos det ärevördiga, allra överdådigaste, Kungliga Biblioteket i Svea Rikes huvudstad Stockholm. Becken-Webbens redaktion fick ett mail från det Kungliga Biblioteket, den 9:e november, anno 2011.

Kungliga Biblioteket ligger i Humlegården, och bevarar tryckt material som ges ut inom landets gränser. Detta har pågått sedan 1661 kan man läsa sig till. Under senare år bevaras även audiovisuella medier. Kungliga Biblioteket är ekvivalent med förkortningen ”KB”. Detta ”KB” ska dock inte förväxlas med framlidne Karl Bohlin från Hörneå by, i vardagligt tal ”KB”.

Hur gick detta till? Via några mail-växlingar framkom att KB (Kungliga Biblioteket) sätter lite historia kring de tryckalster som arkiveras och exponeras. Under rubriken ”vardagstryck” aktualiserades nyligen en sida vid Biblioteket som beskriver situationen att ”Jobba på pappersindustri” . Bland några dokument refereras till Hörnefors Sulfitfabrik år 1926, om ”Arbets och Löneavtal”. Vad ger sig då naturligare än att hänvisa till dels Mo och Domsjö dels till Hörneå byanät.

Den artikel på Becken-Webben som lyfts fram är ”Sommarpojke på Fabriken - Rune Öström berättar” vilken publicerades 2011-09-23 . Denna artikel återgav 1950-talets Fabrik, men historien breder ut sig via länkar bakåt i tiden, vid denna för Hörnefors viktiga industri. Vår distansskribent Rune Öström må känna sig hedrad.

Carina Broman vid KB berättar att hon och kollegorna hanterar och sorterar över 100 000 trycksaker per år. En nätsida produceras på maximalt 60 minuter. I det sammanhanget tar man stöd av historia berättad på annat håll, exempelvis Becken-Webben om Hörnefors Sulfitfabrik. 

Vi tar oss friheten att återge Carinas omdöme om vår simpla hemsida. Den får betyget ”BRA”! ”Personliga berättelser är det som gäller idag” – fortsätter Carina. Det är med viss vånda man erinrar allehanda stavfel och grammatiska krumbukter som Becken-Webben ger mångfaldigt prov på, och för vilket undertecknad må ställas till svars.  

KBs nätsida återger mängder av trycksaker, gammalt som nytt, och med intressant historia. Det är inte gjort i en handvändning att bläddra sig igenom nätsidan. Sidan med gamla affischer är en höjdpunkt. I ”analog” form lär biblioteket ha 100 hyllkilometer av trycksaker!

KB är i högsta grad värt ett besök, i Humlegården. För att nu ge en ”personlig berättelse” som Carina Broman vid KB poängterar, erinrar sig undertecknad ett besök vid KB för snart 30 år sedan. Delvis iförd motorcykelmundering lyckades skribenten irra in på KB och söka efter matematikböcker. Man blev dock fort varse att sådan litteratur inte hör till KBs huvudsakliga repertoar. Undertecknad uppfattades nog aningen malplacerad i den ståtliga byggnaden. Kanske hann man inte larma polisen innan skribenten självmant lommade ut genom dörren, utan svar på det matematiska problemet. Däremot torde KB fortsättningsvis arkivera skribentens egen avhandling i sina gömmor, från 1988. Det torde inte vara många som efterfrågar denna bok idag, om röda blodkroppars flödesegenskaper.  Dessutom finns ju Becken-Web-Redaktörens avhandling från 2002, med omslag i svart strukturpapper och med guldtryck. 

Det blev mer text än först planerat – men man kan inte undgå att referera till KBs nuvarande byggnad. Humlegården som park visar sig ha medeltida historia. Likaså har arkivering av dokument en tradition sedan långt före tryckpressarnas tid. Bränder har dessvärre förstört stora samlingar genom åren. Möjligen bidrog detta till att nuvarande KB uppfördes i ”gjutjärnsteknik”, ritat av arkitekten Gustaf Dahl.  Huset stod klart vid årsskiftet 1877/1878, i nyklassicism. Vad som är minst lika anmärkningsvärt är byggandet på 1980-talet. Då sprängde man sig ned 40 meter i berget under byggnaden. På fem våningsplan under jord finns magasin. Om allt detta går att läsa på nätet. Hörneåbor på resa i Stockholm uppmuntras att besöka KB, så länge man inte efterfrågar matematikböcker.

När man bläddrar på KB noteras en sida om SAAB . SAAB, en rostig och bucklig modell 96, låg till grund för en artikel på Becken-Webben, en artikel som publicerades just för någon timme sedan då detta skrivs. I det lilla har vår byaredaktion trots allt en ambition lik det stora Kungliga Biblioteket. Ekonomiutrymmen i Hörneå lär dock behöva byggas ut om vi ska härbärgera 100 hyllkilometer, eller sprängas ned under Mjösjöberget. 


Gunnar Engström, 2011-11-12

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se