Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Kraftledningens öde 2019

Kraftledningens öde 2019 - del 2

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Kraftledningens öde 2019

Stora saker händer i byn. Kraftledningen som går genom Hörneåskogen, i vardagstal kallad "kraftlinjen", rivs efter en herrans massa år. På Becken-Webben finns bilder då kraftledningen byggs och dras genom skogen. Detta gjordes för att trygga elförsörjningen till Hörnefors Sulfitfabrik.

Var kom strömmen ifrån? Skribenten har ett bestämt minne av att ha läst om kraftverken utmed Gideån söderut, med kraftlinje som försåg Hörnefors Sulfitfabrik med ström. När nu Skribenten försöker bekräfta den uppgiften blir den svår att hitta i allehanda böcker. Vi låter det vara osagt, till artikel 2 i denna serie.

Utmed Gideån (eller Gideälven) finns ett flertal kraftstationer från Gideå, Gideå Bruk, Västanå, och Gideåbacka nära Husum-fabriken. Både fabriken i Hörnefors och den senare i Husum, likväl som skogar och kraftverk hörde till Mo och Domsjös domäner. Men, på dagens kraftledningsstolpar, de som nu rivs, finns skyltar med namnet "Harrsele", som är en kraftstation i Umeälven mot Vännäs till. Vi återkommer till detta i den senare artikeln.

Kraftledningsgatan genom Becken bys privata skogar var däremot till förtret för byns skogsägare och bönder, har berättats. Hörneåfotografen Algot Engström var ute i skogen med kameran, då kraftledning drogs (dock ej den vi ser i bild här, att läsa mer om i artikel 2). Bilden med linjearbetare tjänade som grund till en serie artiklar och titelsida om "historiska yrken". En annan uppmärksammad historisk händelse var 2015 då telefontråden togs ned och stolpar rycktes upp ur marken, i alla fall i delar av Hörneå by.

Krafledning utan trådar

Bild 1. Kraftlinjen genom byns skogar. Här saknas trådar och isolatorer på de nakna stolparna.

Det var två bybor som särskilt uppmärksammade rivningen av kraftledningen. Bild 1 fotades av Skribenten, medan bild 2 fotades av Tord Fröling. Detta skedde i princip samtidigt och helt oberoende av varandra. Skribenten har en nästan identisk bild som den Tord fotade, men Tords bild fick mer "action" i sig.

Trådar rivs

Bild 2. Nedmontering av tråd.

Denna korta text och bilder kan läggas till bland artiklarna om "yrken", förvisso inte historiskt. Kanske hette yrket samma då som nu, linjearbetare, med dåtidens kollegor som poserar i bild för snart 100 år sedan. Då kraftnäten byggdes ut kunde man ju tänka sig uttrycket "linjerallare", men detta ger inga napp på "webben". Det måste ha varit ett slitsamt jobb att bygga dessa kraftledningar.

Att kraftledningen tas bort är till stor glädje, tycker skribenten och andra skogsägare som får tillbaka produktiv skogsmark. Annars har fina unga träd ungefär vart 10:e år röjts bort i kraftledningsgatan. Man förstår ju varför detta måste ske. Kraftledningsgatan har annars varit en naturlig plats för älgjakts-torn. Mången älg har fått sätta livet till då den tagit kliven över gatan. Älgen torde uppskatta förändringen.

Gunnar Engström, 2019-02-13

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se