Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

En berättelse från Kraftlednings-gatan - del 4

Kraftledningens öde 2019 - del 1

Kraftledningens öde 2019 - del 2

Kraftledningens öde 2019 - del 3

Hörneåbor berättar - minnen och historier!

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

En berättelse från Kraftledningsgatan - del 4

I allt som handlat om rivningen av kraftledningsgatan genom Hörneåskogen finns även en del berättelser. För bakgrund och bilder, se del 1, del 2 och del 3. Det var grannen Sune Lundström som berättade en historia gällande en annan bybo, den idag 97-årige Karl-Erik Bergström. Historien handlar även om Karl-Eriks två söner Sven-Erik och Alf. Sven-Erik bor även han i Hörneå by, 200 meter från Skribenten. Vi återger i några korta meningar det som Sune berättade. Kanske kan historien byggas ut med ytterligare detaljer framöver.

Kraftledningen byggs

Bild 1. Kraftlinjen genom byns skogar, dock inte den som berättas om i denna artikel. Fotograf Algot Engström.

Sune berättade att det var år 1955 som kraftledningen drogs genom byns skogar, från Hummelholm i sydväst till ställverket i Hörnefors. Med detta öppnades ett hygge genom skogen, den kraftledningsgata som idag är en skoterled, och även med älgpass för jakt.

Vid mitten av 1950-talet var det inte tal om skoter, istället färdades man på skidor. Så gjorde Karl-Erik med sönerna Sven-Erik och Alf en gång vid mitten av 1950-talet. Sven-Erik, 72 år idag var född 1946, och Alf var några år yngre.

Till saken hörde att Bergströms hade släktingar i trakterna av Torrböle eller Hummelholm (eller åt det hållet som Sune inte visste exakt). Med tillkomsten av kraftledningsgatan erbjöds möjligheten att hälsa på dessa släktingar, genom att skida. Avstånden handlar om ca 20 km enkel väg. Det är ju fullt naturligt att ta skidorna till hjälp, med de två unga sönerna.

Det som dock hände utmed skidspåret var att vattendraget "lillån" inte var frusen. För att klara denna strapats med söner som inte var simkunniga, klädde Karl-Erik av sig och vadade ned i ån och lyfte över sina söner till andra sidan. Därefter fortsatt skidturen till släktingarna söderut. På hemvägen lär väl samma sak ha upprepats. Med detta kan konstateras att, inga hinder står i vägen för en Hörneåbo, och att med skidor håller man sig varm i kroppen.

Skribenten har själv fantastiska minnen av skidturer i månsken utmed kraftledningsgatan, inte minst kring år 1970 och på besök i byn hos farmor Ebba. Som sagt, kanske kan berättelsen om Karl-Erik fyllas på med mer information av alla tre som var med på skidturen.

Gunnar Engström, 2019-03-03

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se