Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Kraftledningens öde 2019 - del 2

Kraftledningens öde 2019 - del 1

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Kraftledningens öde 2019 - del 2

Här återkommer vi med några historiska bilder från då kraftledningen genom Hörneåskogen rivs. Det är inte ofta i livet man får se en elektrisk väg rivas. Del 1 i denna serie kan läsas på annat håll, med lite bakgrundsinformation.

Kraftledningen byggs

Bild 1. Kraftlinjen genom byns skogar. Fotografen var Algot Engström.

En detalj som Skribenten har svårt att släppa är varifrån strömmen kom, till Hörnefors. Hörneån hade egen fors, det som blev Hörnefors vid Hörneå Bruk. Där byggdes en turbin och generator men elproduktionen var inte tillräcklig för den nya Hörnefors Sulfitfabrik. Inledningsvis fanns nog ångdrivna elgeneratorer vid fabriken, men i något tidigt skede drogs ström genom skogen från närbelägna vattenkraftverk, tycker sig Skribenten ha läst.

Exakt var och när bild 1 fotades av Algot Engström förblir okänt, men rimligen är det i närområdet och förmodligen runt 1920. Motivet i bild 1 är däremot inte den kraftlinje som nu rivs. Den senare tillkom 1955, i samma skede som kraftverket i Harrsele byggdes i Umeälven norr om Vännäs. Denna information framkom i samtal 2019-02-25 med bybon Sune Lundström. Som 15-åring sommarjobbade Sune vid AB Linjebyggnad då kraftledningsgatan drogs fram i skogen. Se del 3 i denna artikelserie för mer detaljer.

Bild 2. En av många stolpar som ligger i snön i väntan på bortforsling.

Skribenten vill minnas sig ha läst om kraftverken utmed Gideälven i höjd med Husum, som försörjde Frans Kempes olika industrier med elström, inom Mo och Domsjö AB. Stolparna som nu rivs upp ur skogen har skyltar med namnet "Harrsele", talande för Umeälven norr om Vännäs.

Kraftlinjen är tom

Bild 3. Kraftlinjen är tom. Här stod stolpar med 3-fas högspänning i trådarna. Här ses i övrigt skoterledens korsning mot Mjösjöberget. Ska skoterleden tillåtas få finnas kvar utmed det som nu blir skog istället för kraftledningsgata? Den frågan får bero, och beror på om skotrarna sköter sig eller inte, kan Skribenten lova som skogsägare.

På allehanda nätkartor kan man med lätthet följa kraftledningens bana från Hörnefors ställverk genom skogen i riktning nordväst. Först kommer man via Torrböle till Hummelholm. I Öre älv finns ju inga kraftverk, vet ju vem som helst. Nej, i Hummelholm verkar kraften förgrena sig norrut mot just Harrseleforsen och söderut mot Rundvik. Från Rundvik löper en kraftlinje utmed kusten till kraftverket i Gideåbacka. Den senare i sin tur står i kontakt med de andra kraftverken utmed Gideälven. Från Hummelholm är avstånden till kraftstationerna i Harrsele respektive Gideåbacka ungefär detsamma. Kraftstationerna i Gideälven är 100 år, se bild 11. Kraftverket i Harrsele byggdes mot slutet av 1950-talet.

Kreosot

Bild 4. Stolparna är skyddade med kreosot. Trots det verkar vissa stolpar vara på slutet av sin livscykel. Kreosot ur stenkolstjära är inte hälsosamt.

Harrsele

Bild 5. Stolpe nr 696.

Bild 6. Att klättra i stolparna är inte hälsosamt.

Bild 7. Att gå nära nedfallen tråd är inte heller hälsosamt.

Bild 8. Nedfallen tråd, i detta fall strömlös, nära E4. Mången kWh har passerat dessa trådar genom åren.

Bild 9. En bra mackapär om man ska rulla upp tråd. Vi går inte in på själva konstruktionen, men den är mycket genial. Liknar i övrigt en stor fiskerulle.

Bild 10. Linjearbetare har helguppehåll då Skribenten och Redaktör var på besök.

Kraftverket Gideåbacka

Bild 11. En inskription ovan kraftstationen i Gideåbacka. "Åren 1916-1918, då Frans Kempe var chef för Gideå och Husums Aktiebolag byggdes detta kraftverk."

Bild 11 är fotad av Skribenten hösten 2017. Man passerar där på E4 i höjd med Husum. Bara 200 m från vägen och bron över älven hittas kraftverket i Gideåbacka. Kraftlinjen norrut går utmed kusten mot Rundvik, och troligtvis försörjdes även Norrbyn och Hörnefors på samma sträckning norrut, men ersattes av den från Harrsele vid slutet av 1950-talet, kan man tänka sig.

Gunnar Engström, 2019-02-17

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se