Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Konfirmations-kortet

Historiska Ungdomar
-en följetong

Algot Engströms bilder

Hörneås historia

Hörnefors historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Historiska ungdomar - Artikel 7

Konfirmationskortet

Vid städning på vindar hittas allehanda historiska fynd. Denna gång hittades ett foto, från en konfirmation för länge sedan. Bilden passar bra för att återväcka sidan om "historiska ungdomar". Den var en av Becken-Webbens första artikelserier, för ganska exakt 10 år sedan. Till grund fanns Hörneåfotografen Algot Engströms bilder från 1910-talet till ca 1955, med många ungdomar fotograferade.

Tillägg 2019-02-24, med uppgifter av bybon Estrid Bohlin.
Estrid berättar att fotot nog är från 1939. Komministern heter David Oreland. Han hette ursprungligen Olsson, men bytte namn. Brodern var tandläkare. Estrid vill minnas att komministerns fru hetta Svea Olofsson, och kom från Bjennberg (närliggande by ca 10 km inåt land från Hörnefors). Dessutom kände Estrid igen några på fotot, vilka namnges nedan i anslutning till bilderna.

Skribenten sökte på Google efter "Orleand, Hörnefors", och då kom man till en artikel man själv skrivit, baserat på berättelser av bybon Bertil Forsgren. För de som läst en i tiden närliggande artikel om bensinstationer, är detta samma Bertil som drev BP utmed E4. Bertil berättade att även han hade konfirmationsläst för komminister David Oreland, att läsa om via denna länk.

Se även bild 8, med nytillkomna uppgifter om kyrkoherde Einar Bohlin och komminister David Oreland.

Konfirmation Hörnefors 30-tal

Bild 1. Konfirmationskortet. Årtalet är inte angivet. På baksidan står skrivet 193... Kanske är det 1938, att döma av en för Skribenten känd person Lennart Engström, längst till höger i rad två uppifrån. Personerna i bild är födda runt 1923.

Becken-Webbens format lämpar sig tyvärr dåligt för att detaljstudera gamla foton. Hemsidan har många 100-tals artiklar med säkert ett antal 1000 bilder. För att inte spränga lagringsutrymmen på nätservern komprimeras bilderna, ofta till 350 pixels bredd. I denna artikel kostar vi på oss 494 pixlar, svartvitt.

Bild 2. Konfirmationskortet, övre högra kvadranten. Prästen till vänster, är komminister David Oreland. I övre raden från, fjärde från vänster, Gustav Bergström. Gustav gifte sig med Berith Engström. I nedre raden längst till höger, Lennart Engström, kusin till Berith Engström och far till Skribenten och brorson till fotografen Algot Engström.

Dagens foto från konfirmationen har mest troligt sitt ursprung hos Algot Engström. Fotot är knivskarp, i stora delar, men tyvärr lite oskarp åt höger. Detta får nog tillskrivas dåtidens optik och teknik. Med stor bländaröppning kunde exponeringstiden förkortas och risken för rörelseoskärpa minska, men på bekostnad av så kallad sfärisk aberration. Kameraoptiken har utvecklats sedan Algot Engströms fotoepok. I en av Algots fotokataloger, i detta fall från 1926 kan man se priser på olika dåtida objektiv. Kostnader för de finare var nära 1000 kr, medan en enklare tillverkad bälgkamera, inklusive lins, kostade 50 kr. Eventuellt, om tid och ork medger, återkommer vi till denna priskurant för fotografi.

Bild 3. Konfirmationskortet, nedre högra kvadranten.

Bild 4. Konfirmationskortet, nedre vänstra kvadranten. Nedre raden längst till vänster, Karl-Erik Bergström. Karl-Erik bor i Becken by, som vital 97-åring. Bland annat drev Karl-Erik lanthandel i by.

Bild 5. Konfirmationskortet, övre vänstra kvadranten. Åter ses prosten till höger. Unge herren övre raden två från höger, Hugo Rehnmark. Hugo var en yngre bror till Martin Rehnmark, och således fabror till byborna Rolf och Sören Rehnmark.

Prosten i bild kändes inte igen av Skribenten. Det gjorde istället bybon Estrid Bohlin. Fram till 1944 var Klas Sundelin kyrkoherde, och ersattes då av Einar Bohlin. Konfirmationsfotot är taget under Sundelins tid. I boken Hörnefors Historia berättas en hel del. Tiden runt andra världskriget var förändringarnas tid, inte bara internationellt utan även lokalt och inom myndigheter. Svenska Kyrkan omformades från Kyrkostämma till Kyrkofullmäktige. Ett gissel var rotationen av kyrkoadjunkter och komministrar, i karriären. Under 1930-talet var det ständig rotation, med korta tjänstgöringstider av 4 olika "prästmän" som det då hette. Förmodligen är det en sådan adjunkt eller komminister som ses i bild. Ett namn som nämns i boken var David Olsson vars tjänst omformades från adjunkt till komminister år 1939. Ja, skribenten träffade rätt - det var David Olsson - men som Estrid Bohlin påpekar bytte han namn till David Oreland.

Sundelin kyrkoherde

Bild 6. Klas Sundelin (f1873, d1949), en kyrkoherde som värvades till Hörnefors av Frans Kempe vid tidigt 1900-tal. Han verkade fram till 1944 varefter hans roll övertogs av kyrkoherde Einar Bohlin. Bild ur artikeln Skolväsendet i församlingen Hörnefors med omnejd, Artikel 4.

Einar Bohlin

Bild 7. Kyrkoherde i Hörnefors Församling Einar Bohlin 1944-1956 (f1888 - d1963).

Einar Bohlin i bild 7 var/är svärfar till bybon Estrid Bohlin, idag 94 år. Kanske är Estrid med på bilderna. Svar på den frågan var nej, hon är inte med på kortet, berättade Estrid själv över en kopp kaffe 2019-02-24.

Statskalender 1950

Bild 8. Utdrag ur statskalender från 1950. Här läser man om kyrkoherde och komminister i Hörnefors. David Oreland var född 1907. Han var även militärpastor. Sannolikt var detta i Umeå antingen i Kavalleriet (K4) eller Infanteriet (I20).

Gunnar Engström 2019-02-17
Tillägg; Gunnar Engström 2019-02-24

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se