Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Konfirmation i Hörnefors

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Konfirmation i Hörnefors

Här ses en osannolikt skarp bild från 1910-talet. Årtalet överstiger i alla fall 1907 då Rosornas Kyrka blev färdigbyggd. Det trasiga negativet är från fotografen Algot Engströms vind, där det legat och väntat på undergången. Läs mer om historien på annat håll inom Becken-Webben.

Konfirmation i Hörnefors

Bild 1. En konfirmation - med Rosornas Kyrka i bakgrunden.

Vill man se kyrkan som byggplats och stenbrott så finns ett fint vykort från 1906 att titta på. Det gick åt mycket och tung sten förstår man.

När man betraktar skärpan i bild 1 så återkommer den tragiska tanken om fotografen Algot Engströms 1000-tals prima glasnegativ som inte finns mer, i alla fall inte här i Becken by. Då hade byns och Hörnefors historia kunnat vara än mer levande. Glasnegativen var noggrant förpackade i sockerlådor, på vinden i Redaktionens hus. I sorg beklagas hur dessa sockerlådor blev stulna på 1960-talet av en idag okänd filur som "lånade" dem i kulturens tecken.

Gunnar Engström, 2014-12-12

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se