Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Kläppsjön runt

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Kläppsjön runt

Ytterligare ett promenadreportage, i krokarna av Norrmjöle. Där finns dels ett populärt havsbad, dels en populär golfbana, men även en gammal kustväg från 1600-talet. Här gick dåtidens "E4" norrut mot Bussjö. Något senare tycks vägen mot Strömbäck tillkommit, vilket berättades om i en nylig artikel på Becken-Webben, med stöd i gammalt kartmaterial.

Således, i sökandet efter nya promenadvägar och nya vyer gick resan till Norrmjöle 2020-02-23. Här visas några bilder.

Kläppudden

Bild 1. Kläppudden bjuder på spektakulära vågor. Ett sceneri som var Redaktör Lena Lindholms favoritplats. Så tyckte även Skribenten, men fyndet i bild 4 var även det spektakulärt.

Kläppsjön heter sjön ett par kilometer från kusten. Varje gång man kör förbi denna sjö är den fridfull och spegelblank. Detta är raka motsatsen mot det man kan uppleva vid Kläppuddens spets, i bild 1.

Kajak kläppudden

Bild 2. En kajak ligger gul och blänkande, uppspolad i skogen i närheten av sandstranden som heter "Klössand". Vid närmare kontroll är kajaken allt annat än hel, istället söndertrasad mot klipporna. Exakt vad som hänt denna kajak och dess ägare förblir okänt.

Denna gråmulna dag blev det inga bra bilder på själva Kläppsjön som sådan. Området är historiskt intressant, på grund av landhöjning, om man backar ca 2000 år tillbaka i tiden. Kläppsjön ligger på 15 m höjd över havet. Med andra ord fanns inte Kläppsjön då utan var en del av Bottenviken för ca 1500 år sedan. Genom att studera höjd på alla gravrösen i området fås en nutida inblick i dåtidens miljö. Topografihistoria analyserades för Hörnefors och Hörneå by, att läsa om i denna arkeologiskt gamla länk på Becken-Webbens, 10 år gammal. Att bläddra i gamla topografikartor har idag ersatts av Lantmäteriets fantastiska web-sida. Där kan man skapa ett e-konto och se otroliga kartor och detaljer.

Några kilometer norr om Kläppsjön ligger Bussjön. Det man tidigare trott var sjöns namn verkar istället vara byns namn "Bussjön" medan sjön heter Fisksjön enligt Lantmäteriet! I området finns mängder av gravrösen från bronsåldern. Flertalet av dessa ligger på mellan 30 och 40 meters höjd över havet. Detta är ungefär samma höjd som rösen runt Becken by och även grannbyn Ängersjö. Gemensamt för dessa byar och rösen var att det för ca 2000 år fanns bra vikar och därmed skyddade hamnar för dåtidens invånare. Runt strategiskt viktiga höjder i området anlades gravrösen, och koncentrationen av dessa talar för att bygden hade styrka, försvar, och kanske även bra välstånd. Så är det ju även idag!

Norrmjöle havsbad

Bild 3. Inbjudande badtemperatur i Norrmjöle havsbad, hela 21 grader. Synd att man inte tog med badkläder.

Austin K9

Bild 4. Ett intressant fynd.

En höjdpunkt under dagens vandring, så tyckte Skribenten. En gammal lastbil som skymtade i skogen, i bild 4. Becken-Webben är hemlighetsfull om var den finns eftersom ägaren kanske inte vill exponera den. Man tycker sig se en Austin Loadstar, men inte den vanliga K2, utan en 4-hjulsdriven militärt version kallad Austin K9. Denna modell är från första hälften av 1950-talet. Möjligen fanns civila motsvarigheter, annars ligger det nära tillhands att överskottsmaterial kom ut på den civila marknaden och byggdes om till allehanda EPA-traktorer. Av K9 förefaller ganska få vara tillverkade, och än färre lär vara kvar. Det kan säkert finnas spekulanter till detta fordon i Kläppsjöskogen, eller reservdelar, kanske finns dessa köpare i England?

Austin i bild 4 var ombyggd till timmerbil! I chassits bakända finns en vajerkran monterad. Detta belyser ett av alla utvecklingssteg av motorisering och mekanisering av skogsbruket. Vill man se mer om denna utveckling hänvisas till en fantastisk film om utvecklingen "från stocksåg till skördare".

En mycket intressant promenad om ca 8 km.

Gunnar Engström, 2020-02-28

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se