Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Järnaffärens son - Kurt Andersson

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Kerstin Forssén - om det Gamla Hörnefors

Se tillägg av Kerstin nedan, 2017-11-25

Hej!
Jag heter Kerstin Forssén, född Vestman, år 1946, på Kungsvägen 4i Hörnefors. Hörneåborna Sven-Erik Bergström och Åke Gunnarsson var båda klasskamrater med mig; trevliga ungdomar!

Jag har tagit mig lite tid att botanisera i Becken-hemsidan. Fantastiskt roligt och vad många duktiga och minnesgoda personer som bidragit!

Det finns många kort jag skulle vilja kommentera, men SJ-kiosken känns mest intressant. Jag har tänkt på den ibland, för det var dit man åkte/cyklade för att köpa frukt eller karameller. Tror försändelser som kom med tåget till Umeå eller Nyåker eller någon annan plats nära Hörnefors, fraktades till kiosken för avhämtning.

Korv-Johns kiosk besökte jag tillsammans med min pappa väldigt ofta under en period. Den stod ju där ICA-Hörnan nu befinner sig. Det var jättegod korv, grillad, han sålde. Sedan kunde man ju köpa glass som tillverkades i källaren i huset Granliden. Jag var rätt ofta där tillsammans med Margareta Lundgren som var släkt med syskonen Johansson. Jag jobbade också en sommar i kiosken Korv-John hade i Sörmjöle, nere vid badet. Jag cyklade i ur och skur och det var nog rätt bra lärdom jag fick med det jobbet.

Sen var det broarna! Det fanns många broar över Hörneån och den grävda kanalen. "Hörnstens-bron" skulle jag också ha gissat på som svar på var den mystiska bron låg. Det fanns två broar på var sin sida om Kyrkan också. Tror de har ett annat utseende nu, men vet inte säkert. Den ena gick till "Skata-udden" där scoutstugan låg bl.a. och där Valborgsmässoafton firades med brasa under några år på 50-talet. (Ytterligare en bro förband Skata-udden med nuvarande Skatvägen. Den bron såg helt annorlunda ut.)

Läste också om Missionshuset nedanför Hörnefors-gården. Där var jag många gånger tillsammans med min mamma. Det var symöte med uppbygglig läsning därtill. Jag minns att en bok någon läste högt ut hette Kristens resa. Mycket sedelärande.

Jag bor sedan många år i Örebrotrakten och där har man något som man kallar "Norrländskt symöte". Det är precis vad vi deltog i nere på EFS-huset!

De bästa hälsningar till er alla som läser hemsidan Becken.se!

Kerstin Forssén, 2017-11-06

Hej igen,
desto mer jag tänker på korvkiosken, undrar jag om den inte hette JK:s korvkiosk? JK fanns i alla fall med i något sådant sammanhang. Det står för John Konrad. 

Tillstånd för att driva kioskhandel tilldelades bara de som var handikappade på något sätt och han haltade rätt mycket. Då jag tog studenten i regn kom han och uppvaktade och höll ett litet tal med bl.a. orden: Himlen gråter glädjetårar!

Hälsningar
Kerstin Forssén f.d. Vestman, 2017-11-25

 

Undertecknad adderar en bild från en tidigare artikelserie om samhället Hörnefors "Erik Idhults gatubild – Ulla Lindströms bilder - del 5". På Becken-Webben har otaliga miljöer avhandlats, till den grad att det idag är svår att kartlägga allt som skrivits och inte minst var det kan hittas.

Flygfoto Hörnefors ca 1950

Bild 2. Här ses ett flygfoto över Hörnefors Centrum, några år in på 1950-talet. Röd ring är huset som kallades "Boråsboden" och senare "Textillagret", och finns kvar idag. Blå ring uppe i högra hörnet är kiosken ifråga, den så kallade Tempo-Kiosken utmed Bruksgatan. Grön ring är huset i korsningen av Bruksgatan och Kungsvägen, där Hörnefors Restaurang är inrymd idag. Röd pil visar skogen där dagens ICA-Hörnan ligger. Dit kom "Korv-Jons" kiosk att ligga enligt Rolf Rehnmarks berättelse, eller stavat "Korv-Johns" enligt Erik Idhult.

 

Gunnar Engström, 2017-11-12

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se