Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Karta 1944 över Ågern och Hamnskär

Ågern - rubriksida

Startsida

Karta 1944 över Ågern och Hamnskär

Kartmaterialet över Ågern och Hamnskär var ritat av Lars G Karlsson, som därmed äger copyright till bild 1 och 2 nedan. Enligt Lars Brännström, anställd Umeå Kommun, önskades att arbete inom studiecirkeln vid PRO 2001 kom till nytta och exponerades för fler intressenter, via Becken-Webben.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Bild 2. Så här såg området ut i Tyko Karlssons vykort från 1920-talet, fotat från ett kabeltorn ut över Ågern. I bilden har vi nog serien av likformiga hus, exempelvis nummer 42 i centrum.  

Bild 3. Ett vykort från 1944, det år som municipalsamhället formades. Om detta kan läsas på en annan sida på Becken-Webben.

Hamnskär 1944

Bild 4. Hamnskär. I nedre vänstra hörnet ses området för Hörnefors Sulfitfabrik.

Hamnskär

Bild 5. Utmed gatan ses hus 1-7 markerade på kartan i bild 4.

I en rad av kommande artiklar ges referens till husnummer på kartorna ovan. På så sätt kan man lista ut var respektive hus fanns.

Gunnar Engström, 2016-04-04

Besökare