Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

KTH eller KTV

Råttor och sork 2022

Husdjur

Hem och trädgård

Vilda djur i Hörneå

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

KTH eller KTV

Tussilago Ethibond

Katt till höger (KTH) eller katt till vänster (KTV) är ämnet för denna artikel, utan koppling till den tekniska högskolan KTH.

Den nyliga artikeln "Cat Walk runt Abborrtjärn" beskrev en kattpromenad. Händelsen beskrevs även i en parallell artikel på Facebook och Instagram - flyktiga medier där Redaktör Lena Lindholm mestadels håller till idag. Skribenten (husse) föredrar det ålderstigna, men oberoende och bestående webformatet som denna hemsida representerar.

På Facebook och Instagram visades en bild där Redaktionskatten Tussilago går på höger sida av vägen. Läsare hörde av sig med påpekande att katter bör gå på vänster sida av vägen för att vara uppmärksam på biltrafiken.

Tussilago runt AbborrtjärnTussilago runt Abborrtjärn

Bild 1. Redaktionskatten Tussilago Ethibond promenerar 5 km runt sjön Abborrtjärn utanför Vindeln. Just denna del var av oljegrus medan merparten av sträckan går genom skog och på grusvägar.

Husse vill påpeka att katter ej bör gå på vare sig höger (KTH) eller vänster (KTV) sida av vägen då biltrafik är farlig för katter. Katten Tussilago vill påpeka - i det specifika fallet - att dikesrenen på höger sida av vägen var mer intressant än den på vänster sida.

Tussilago

Redaktionskatten Tussilago Ethibond

Tussilago Ethibond, 2023-07-02

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se