Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Djurhållning i Hörneå

Husdjur

Hem och trädgård

Vilda djur i Hörneå

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Djurhållning i Hörneå

Matproduktion i byn Hörneå har varit sporadisk under senare decennier. Ett undantag i modern tid är honung, som säljs via vissa nischade affärer i Umeå och i Örsbäck. Den närbelägna byn Örsbäck är även en gemensam nämnare mellan honung och kött, för där finns Strömdahla.

Strömdahla är ett nischat slakteri och charkuteri med fokus på närproduktion, god djurhållning och mathantering. I Hörnefors säljs deras produkter i COOP, en affär som i dagarna annonserat om nötkött från Hörneå. Här sluts cirkeln! Det är grannen Hanna Lundström som haft två ungtjurar på bete under året.

Kött från Hörenå

Bild 1. Kött från Strömdahla med ursprung i byn Hörneå.

Denna artikel namngavs först "Köttproduktion i Hörneå", men ändrades till "Djurhållning i Hörneå". Det är ju lite sorgligt att djur blir föda. På den positiva sidan har dessa djur haft ett bra liv, och med varsam hantering. Det var svårt att kategorisera denna artikel, som till slut fick hamna under rubriken "husdjur".

Kött från Hörenå

Bild 2. Ungtjurar, alternativt stutar, i Hörneå.

COOP har närproduktion som en ambition in sin verksamhet. Här ska icke förglömmas att det finns andra matvarukedjor, även i Hörnefors. Becken-Webben är garanterat fri från finansierad reklam! Men i termer av "ofinansierad spontanreklam" kan vi föreslå läsare att uppsök COOP i Hörnefors om man vill hitta närproducerat kött från Hörneå.

Gunnar Engström, 2023-01-21

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se