Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Julotta 2016 med Susanna Levonen

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Julotta 2016 med Susanna Levonen

Här är ännu en artikel på Becken-Webben med reportage från Rosornas Kyrka. Detta är oavsiktligt men ändå ingen tillfällighet. Rosornas Kyrka i Hörnefors har blivit en kulturens budbärare, på högsta nivå. Årets Julotta 2016 var välbesökt av de morgonpigga. Julens text och psalmer bars fram av Kyrkoherde Gertrud Malmberg och Kantor Lisbeth Fors Malm. Men, dagen till ära medverkade även sopranen Susanna Levonen och det säger inte lite.

Rosornas Kyrka före Julotta

Bild 1. Julotta börjar kl 07.00. Mörkret är kompakt i midvinternatten.

Man tappade både räkningen och hakan på alla sånger som Susanna framförde till ackompanjemang av Lisbeth Fors Malm. Susanna avslutade med O'Helga Natt. Dessutom gav Susanna stöd i sjungandet av juletidens psalmer så taket lyfte sig.

Julottan

Bild 2. Gertrud Malmberg - frid vare med er - skänker värme till jul.

Susanna är känd från bland annat Norrlandsoperan, och inte minst från Kulturhuvudstadsårets föreställning av Elektra på I20-området sommaren 2014. I den hade Susanna en huvudroll. Carmen är en annan aktuell roll vid Norrlandsoperan. En intressant detalj med Norrlandsoperan är dess tidigare förkortning ”No” men nu istället ”Yes”. Även operor har humor. Man kan undra vad de har för diskmedel i köket, en fråga som drar iväg åt annat håll. Däremot kan nämnas att även Becken-Webben haft samröre med No, i föreställningen om Carl von Linné.

Susanna Levonen

Bild 3. Sopranen Susanna Levonen och Kantor Lisbeth Fors Malm, en julhögtid att minnas.

Rosornas Kyrka är en återkommande scen för Susanna, med flera orsaker tycker man sig förstå. Hörnefors Kyrka är unik både arkitektoniskt i sin utpräglade drygt 100 år gamla Jugend men även i sin kulturella framtoning. Man må säga att Rosornas Kyrka med Gertrud Malmberg i spetsen börjar ta plats på den kulturella scenen. Inte minst ses många höjdpunkter under hösten 2016, vilket berättats om på Becken-Webben med bland annat musikkår och körer. Tyvärr missade Skribent och Redaktör tillställningen med Samuel Ljungblad och Hörnefors manskör i september. 

Susanna Levonen

Bild 4. Sopranen Susanna Levonen, känd från Norrlandsoperan "YES".

Detta var andra gången Susanna Levonen sjöng i Rosornas Kyrka, då hon även medverkade den 6:e december 2016. Det datumet avser årshögtiden av Finlands befrielse från Ryssland 1917. Här infinner sig en annan förklarande faktor, den svensk-finska föreningen som har en stark anknytning till Hörnefors. I Hörnefors bor Erik Eriksson som bidragit till traditionen. Man noterar direkt att 100-årsjubileet är i antågande. Becken-Webben skrev ett reportage även den 6:e december 2014, då Susanne besökte Kyrkan. Susanna bor i Umeå men har sitt ursprung i Tammerfors. Även Erik Eriksson har sitt ursprung i Tammerfors, vill Skribenten erinra.

Rosornas Kyrka

Bild 3. Efter Julottan börjar Juldagen gry.

Cirkeln sluts med slaget i Hörnefors år 1809. Överstelöjtnant Duncker, bördig från Finland, dog och har sitt monument vid Brukskyrkan vilket Becken-Webben berättat om många gånger. I Hörnefors stred soldater från den Östra (finska) och den Västra (svenska) Rikshalvan tillsammans för sista gången. Dessa soldater engagerades inte i avslutande strider i Ratan och Sävar sommaren 1809. Därmed blir Hörnefors extra viktigt för den svensk-finska historien, förvisso en helt annan historia än den om Julotta och Operasång, men vissa saker hänger ihop!  

God Fortsättning på Julen, Gunnar Engström, 2016-12-25

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se