Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Julklappar 2019 från Gunnar Johansson

Hörneforsbor berättar

Ågern och Hamnskär

Läsarnas bidrag - sammanställning

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Julklappar 2019 från Gunnar Johansson

Gunnar Johansson i Bureå återkom under hösten 2019 med en historia om "Sjövillan". Mailet blev liggande i väntan på att Redaktionen öppnade för säsongen hösten 2019. Det Gunnar berättar om hör till artikelserien om Ågern och Hamnskär. Gunnars bidrag får bli en av årets julklappar, ungefär som år 2016. Dessutom har Gunnar bidragit med ytterligare berättelser, att läsa via denna länk.

Så här skrev Gunnar till Redaktionen.

Hej.
När mina föräldrar gifte sej 1930 fanns det två hus i Hörnefors som kallades för Sjövillan. Den ena låg på Ågern och har omnämnts några gånger i Beckenwebben. Den andra låg på Hamnskär öster om hus nummer 14 vid havet.
Dit flyttade mina föräldrar.

För 5 år sedan berättade en av mina systrar om en dramatisk händelse våren 1937. Min pappa kom hem efter ett nattskift och lade sig att sova. Mamma tog några timmar senare sina tre barn med sig och besökte sin syster Helga på Ågern. Plötsligt ljöd brandlarmet på sulfitfabriken och mamma såg att Sjövillan stod i ljusan låga. Många rusade till för att hjälpa till att släcka, och min farbror Rune försökte ta sig in genom ett fönster för att rädda sin bror. Men han skar sig illa och kunde inte ta sig in.

Alla trodde förstås att pappa hade omkommit. Men han räddade sitt liv på grund av att han gjorde det som han tyckte allra bäst om. Han kunde inte sova så han tog sparken och pimpelspöt och gav sig ut på isen. Därifrån fick han se huset brinna, och han fruktade att familjen hade hunnit hem innan branden.

Min syster berättade att branden uppstod av en kortslutning hos en skomakare i huset.

2016 cyklade jag runt i Hörnefors och undersökte marken nedanför hus 14, och fann där en stenplatta som skulle ha kunnat grunden till farstukvisten.

Med julhälsningar från Skellefteå, Gunnar Johansson

 

Sjövillan 2019

Bild 1. Ett foto som Gunnar Johansson skickat till Redaktionen. Till synes en betongklump, men ska snarare ses som ett historiskt monument över den bebyggelse som finns eller snarare funnits på Hamnskär i Hörnefors.

Det Gunnar berättar förklarar varför Sjövillan på Hamnskär inte omnämns i den sammanställning som gjordes av PRO i studiecirkeln 2001, vilket avsåg 1944. Huset på Hamnskär hade brunnit ned 1937!

Hamnskär 1944

Bild 1. Karta över Hamnskär 1944. Öster om hus 14 är uppåt i bild. Hus 14 finns kvar idag.

I övrigt, och förutom till titelsidan om Ågern och Hamnskär, hänvisas till serien i fyra delar om rundvandring tillsammans med Torbjörn.

Vi tackar Gunnar Johansson för denna Julklapp, och hälsar alla läsare en riktigt God Jul Anno 2019 och ett Gott Nytt År 2020.

Gunnar Engström 2019-12-26

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se