Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Julklapp 2019 No.2 från Gunnar Johansson

Gunnar Johanssons fråga om Kooperativa Polisen

Hörneforsbor berättar

Ågern och Hamnskär

Läsarnas bidrag - sammanställning

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Julklapp 2019 No.3 från Gunnar Johansson

Gunnar Johansson skickade in flera mail till Redaktionen under hösten 2019, som knyter an till tidigare berättelser på Becken-Webben. Vi ska här återknyta bekantskapen med Polisen på Ågern, som satt skräck i Gunnar Johanssons ungdom.

Vill man läsa den ursprungliga texten från 2015 som Gunnar då skickade, trycker man på denna länk. Det Gunnar berättar om hör till artikelserien om Ågern och Hamnskär 1944, med ursprung i en sammanställning som gjordes av PRO i en studiecirkel 2001.

Gunnars bidrag får bli en av årets julklappar, No 2, där No 1 publicerades för några dagar sedan, om Sjövillan på Hamnskär att läsa via denna länk. Dessutom har Gunnar bidragit med ytterligare berättelser om Ågern och Hamnskär, att läsa via denna länk.

Så här skrev Gunnar till Redaktionen 2019-12-21.

Hej Lena och Gunnar.
I december 2015 hade jag en fråga om det som skribenten benämnde Den kooperativa polisen. Jag blev så rädd för den polisstation som jag passerade att jag svimmade. Jag har fått höra att jag inbillat mej eller sett en polisstation nån annanstans och att jag omöjligt kunnat svimma, då skulle mina föräldrar, och därmed också mina syskon, vetat om det.

Men idag kom jag på att skicka en fråga till den kände hörneforspolisen Torbjörn Hammarström. Han skrev att polisen hade sin arrest på kooperativas tomt. Så skönt att så här på ålderns höst efter 68 år få veta att mitt långtidsminne är utmärkt. Julen är räddad.

Jag tror jag ska skicka en julklapp till Torbjörn.

Med glada hälsningar Gunnar i Skellefteå. PS.
Hur har bisommaren varit.

Kooperativa på Ågern i Hörnefors

Bild 1. En bild från föregående artiklar, och visar ett vykort som Erik Idhult skickat till Redaktionen. Frågeställningen gällde ursprungligen förlaget "Tempo-Foto Hörnefors" som står skrivet i nedre högra hörnet. I bild ses dåvarande "Kooperativa", dvs dåtidens Konsumaffär som låg på Ågern. Ågern var en del av samhället Hörnefors, utmed Fabriksvägen mot Sulfitfabriken. I den bild som Erik skickade fanns ingen respektingivande Polisbil av märket SAAB 95. Den har tillkommit på Redaktionen. Det är Gunnar Johanssons fråga som föranleder det polisiära på Ågern.

 

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern. Mellan husen 40 och 56 står det skrivet "KOOPERATIVA". Detta är huset det handlar om i denna artikel. Huset finns kvar idag, att beskåda via denna länk.

I övrigt, och förutom titelsidan om Ågern och Hamnskär, hänvisas till serien i fyra delar om rundvandring tillsammans med Torbjörn. Torbjörn är den polis som Gunnar Johansson nämner i sitt mail.

Vi tackar Gunnar Johansson ånyo för denna Julklapp. Berättelsen kom före jul men av rese-tekniska skäl har Skribenten inte haft möjligt att publicera den förrän nu i mellandagarna.

Gunnar frågar om bi-säsongen 2019 - den var ganska besvärlig för bina i Hörneå. Först varmt och torrt sedan kallt och blött. Blev dålig ordning på blommorna tyckte de. Nu har de förhoppning om nästkommande säsong, där de vilar sött i sina kupor.

En riktigt God Fortsättning på Julen Anno 2019 och ett Gott Nytt År 2020.

Gunnar Engström 2019-12-28

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se