Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Julaftonskväll på byvägen 2014

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Julaftonskväll på byvägen 2014

En tradition är att gå ett varv runt byn på julaftonskväll, och umgås med andra julflanörer. I år blev man dock lite tagen av kylan, oväntat -17 grader i kombination med för tunna kläder. Det fick räcka med 2 km fram och åter till E4.

Granen 2014

Bild 1. Granen står grann i stugan - heter det ju - men väl så vacker utanför stugan. Här ses Redaktör Lena Lindholm på vägen.

Runstenen

Bild 2. Redaktionens egen runsten - så gammal är hemsidan. Här är den upplyst av tvenne egentillverkade marschaller. Runorna är mycket otydliga, mer obefintliga, men stenen är fin.

God Jul

 

Gunnar Engström, 2014-12-24

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se