Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Johan Olof Wiktorinus Söderman - Bing berättar

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Johan Olof Wiktorinus Söderman - Bing berättar

Ett gammalt och intressant tema på Becken-Webben dök upp igen. Sulfitfabriken var under 1900-talet en viktig arbetsplats och ekonomisk motor för samhället Hörnefors. Detsamma gällde för byarna runt omkring, däribland Hörneå även om jord och skogsbruk lunkade på. Det har skrivits mycket på Becken-Webben om fabriken och om dess svanesång 1982.

Nu var det Bing Söderman som hörde av sig till Redaktionen med mail 2015-04-16, vilket han även gjort tidigare. Så här skrev Bing, angående två bilder på Becken-Webben, den om ’Torstens Hjärnverkstad’ och den om ’Historisk Jakt i Hörneå’:

Hej
I artikeln ”Torstens järnverkstad”, bild nr 3 och person nr 15, det är förmodligen Johan Olof Wiktorinus Söderman. Kallades JOW.

Han var gift med Anna. Han jobbade som svarvare på fabriken efter pension skaffade han sig egen verkstad med svarv belägen vid gamla riksvägen mitt i byn.

Barn tre stycken Thorsten, Theodor som båda jobbade på fabriken, Instrumentverkstaden och i produktionen och Thure han spelade fotboll i Hörnefors och Sandvik mm.

Mvh, Bing Söderman

När Bing pratar om verkstad "vid gamla riksvägen mitt i byn" förmodas att denna by är Becken by och idag kallad Hörneå. Med orden "gamla riksvägen" borde Bing mena grusvägen från 1600-talet som gick från Bruket (forsen i Hörneå - senare benämnt Hörnefors), via Becken by till Långed. Den vägen gick genom södra delen av byn, den del som kallas "Hammarn". Var det där som Söderman hade sin verkstad? Det fanns annars en annan "smedja" i byn som startades av August Stecksen och låg/ligger i norra delen av byn nära Skolan och dagens Bygdegård. Läsar torde höra av sig till Redaktionen.

Kommentar angående vägar genom byn - finns/fanns en äldre dragning av "riksväg" norrut som löper via Bumyrbacke mot Bruket (och vintervägen över Ängersjön). Den kan spåras på riktigt gamla kartor och förklarar vägnätet genom byn, en så kallade radby med kvarvarande struktur vilket är ganska unikt.

Torstens Hjärnverkstad

Bild 1.  Hjärnverkstaden 1956, den bild som Torsten Andersson skickade till Redaktionen 2011.

 

Bild 2. Person nummer 15 känner Bing igen som Johan Olof Wiktorinus Söderman.

 

HIstorisk jakt i Hörneå

Bild 3. Bilden som Bing Söderman kommenterar, och det är Söderman som står till vänster i bild. I mitten står skribentens farfar Rickard Engström (läs mer via denna länk).

 

Söderman o Radio Biola

Bild 4. Notera avslutande ord i denna annons, om Representant för över Norrland, J.O.V. Söderman, Hörnefors Hörneå (läs mer på annat håll). Vi tror att det rör sig om 1920-tal. Således höll Söderman inte bara på med svarvning, utan även med galvanisk elektroterapi av hugade patienter.

Bing kommer från Västra Ämtervik, med andra ord Värmland och Sunne. Det är detta som gör Becken-Webben extra intressant, att det hör av sig läsare utifrån som på ett eller annat sätt har koppling till och information om vår by.

Gunnar Engström, 2015-05-03

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se