Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Järnbruket 1842 - del 6

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Järnbruket 1842 - del 6

Ju mer man söker information om Järnbruket på Bruket - ju mer förundrad blir man. Denna förundran delas nog inte av så många läsare! Epoken med masugnen är mycket dåligt dokumenterade, från 1860 då masugnen invigs, 1868 års konkurs, 1872 års brand då stångjärnshammaren gick upp i rök och 1889 då masugnen avvecklades i brist på lönsamhet.

Återigen fastnar intresset för den röda byggnaden med "torn" i bild 1. Denna bild är en av de på Becken-Webben som återkommit i flest artiklar. Här fortsätter serien om Järnbruket på Bruket, del 6. Historien letar sig bakåt i tiden, med hjälp av Sveriges Riksarkiv, till 1842.

Bruket Hörnefors

Bild 1. Tyko Karlssons vykort från 1920-talets Hörnefors, att läsa mer om i tidigare artiklar. I mitten av bilden ses tornet ifråga, vattentorn, brandtorn eller till och med rester av en masugn?

Vid Riksarkivet hittas olika typer av dokument, i oändlig mängd. Information om Bruket hittas bland annat i Brandförsäkringsdokument med tillhörande kartor. Järnbruk var kända eldhärdar, och det var viktigt att ha byggnader försäkrade.

Järnbruket Hörnefors 1842

Bild 2. En karta ritad 1842 för att beskriva byggnader vid järnbruket. Byggnader är numrerade, och beskrivs i långa texter. Själva kartan har också en kort beskrivning av byggnaderna, men tyvärr är skanning vid Riksarkivet på gränsen att vara för dålig för att kunna utläsa.

Tornet i bild 1 ligger uppenbarligen på platsen för det gamla järnbruket. På kartan från 1842 fanns däremot inget torn. På kartan 1842 har man ritat in damm och forsande vatten, ungefär där tornet i bild 1 sedan byggs. Dessutom ses rännor för vatten som leds in i olika byggnader och vattenhjul.

Som orientering är byggnad 1 i centrum "förvaltarens hus". Den återkommer i några artiklar på Becken-Webben. Byggnad 35 är kyrka och magasinet känns igen strax söder därom. De senare är markerade lila respektive blått i bild 3.

Järnbruket i Hörnefors 1842

Bild 3. Samma karta som i bild 2, men lite färgmarkerad.

Den röda byggnaden i bild 3 är "stångjärnssmedja och hjulhus". Den gröna är ett "såghus". Vad byggnad 11 är kan inte utläsas, tyvärr, möjligt står det "kohlhus" och något mer.

Det är mycket staket, som förhindrar skogsbetande kor från att ödelägga trädgårdar. Intressant är även vägen som på kartan är streckad och benämnd "Allmänna landsvägen". Övergången är vid gamla kyrkan, likt idag. Möjligen svepte vägen närmare Hörnån på södra/västra sidan jämfört med idag. Man noterar även på denna och senare kartor att Hörnån är bredare än idag, nedströms dammen. Ovan dammen bidrar fördämning till olika effekter.

Vi nöjer oss med detta i del 6, för att i nästa del flytta oss 10 år framåt.

Gunnar Engström, 2021-05-18

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se