Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Järnbruket på Bruket - del 5

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Järnbruket på Bruket - del 5

Det är hela 10 år sedan Järnbruket på Bruket uppmärksammades på Becken-Webben, i fyra delar. Därtill har en mängd parallella historiska artiklar skrivits om samhället på Bruket. Det fanns ursprungligen en fortsättning med en "del 5" om masugnen. Serien avstannade med del 4.

Del 5 fastnade i en fråga om copyright. Mappen på datorn föll i glömska och försvann i filarkivet. Copyright avsåg en karta från 1891, som visar anläggningen innan järnbrukets byggnader revs. Idag har äldre kartmaterialet vid Riksarkivet öppnats. "Copyright" brukar stanna vid 70 år, men allt detta var otydligt i Becken-Webbens ungdom 2011.

Bruket Hörnefors

Bild 1. Tyko Karlssons vykort från 1920-talets Hörnefors, att läsa mer om i tidigare artiklar. I mitten av bilden ses tornet ifråga, vattentorn, brandtorn eller till och med rester av en masugn?

I bild 1 ses ett torn vid dammen som många förundrats över, ett tema i en nylig artikel. För den som besökt många gamla historiska masugnar (Skribenten) - ses inte det man förväntar sig av en sådan ugn i bild 1.

Igelbäckens masugn

Bild 2. Igelbäckens masugn, kring 1900. Manskapet står på en prydlig hög av kalksten på bruksbacken. I bakgrunden till höger är rostugnen. I centrum är masugnen, och dess påbyggnad "Rådstugan" ned till vänster.

I denna "inledande fortsättning - del 5", besöker vi Igelbäckens masugn vid Närkes södra gräns mot Skaraborg. Den har anor sedan slutet av 1600-talet, men dess nuvarande masugn och rostugn byggdes kring år 1830. Igelbäcken drevs ändra till 1923.

Igelbäcken idag

Bild 3. Samma masugn idag. Tackjärnet tappades ut i öppningen nedtill, men den så kallade "rådstugan" som ses i bild 2 är riven. Foto: Skribenten april 2021.

Bruket vid forsen invid Hörne by (Hörne-fors) anlades vid slutet av 1700-talet medan dess masugn byggdes 1860. Masugnen gav dålig lönsamhet, liksom bruket i övrigt under den så kallade bruksdöden vid 1800-talets slut. Masugnen lades ned 1889. Den bör ha varit tämligen liten, utifrån vad som kan bedömas av kartan 1891 (återkommer i nästa artikel) och att så lite av den är kvar idag.

Igelbäcken idag

Bild 4. Samma Igelbäckens masugn som i bild 3, i annan vinkel och svartvitt (photoshop).

Vattenhjul i Igelbäcken

Bild 5. Det behövdes vattenkraft, i detta fall ett vattenhjul i Igelbäcken. Denna bäck är avsevärt mindre än Hörneån. Vid Igelbäckens masugn adderades en ångmaskin under slutet av 1800-talet. Kraft behövdes bland annat till en så kallad blåsmaskin, en maskin som även kan beskådas vid Järnbruket i Olofsfors.

Vi återkommer inom kort med nästa del - 6, med text som Allan Abrahamsson bidrog med år 2011 men som aldrig "kom i tryck". Allan är bördig från Bruket i Hörnefors, men bor sedan många år i Umeå. Allan har figurerat i många artiklar på Becken-Webben.

Inom kort - kan i sämsta fall innebära hösten 2021. Snart sjunker Becken-Webben in i sommardvala, på grund av allt annat arbete utanför Redaktionens fönster.

Gunnar Engström, 2021-05-15

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se