Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Järnbruket 1854 - del 7

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Järnbruket 1854 - del 7

Här kommer en fortsättning om Järnbruket på Bruket - med del 7 från 1854. Det är 12 år sedan föregående planritning 1842. Kartor är återigen från Sveriges Riksarkiv med skannade dokument och karta för brandförsäkring.

Bruket Hörnefors

Bild 1. Tyko Karlssons vykort från 1920-talets Hörnefors, att läsa mer om i tidigare artiklar. I mitten av bilden ses tornet ifråga, vattentorn, brandtorn eller till och med rester av en masugn?

Bild 1 får ligga kvar som referens, hur det blev en bit in på 1900-talet, kanske 1920.

Bruket Hörnefors 1854

Bild 2. En karta ritad 1854. Hörnån är uppenbar, med fördämning och fors. Bro finns uppströms där vägen är utritad.

1 Såghus
2 Stångjärnssmedja
3 Kohlhus (kolhus)
4 Byggnader för bruksarbetare
5 Kyrka
6 Magasin
7 Prestgård (prästgård)
8 Kontorsbyggnad och Bruksgård, åt höger ladugård, mm
9 Spannmålsmagasin och hässja
10 Ladugård för bruksarbetare

Siffror är otydliga i skanning, men i anslutning till byggnad 2 omnämns dels en lastageplats dels en kvarnbyggnad. Den senare tros vara mellan stångjärnssmedjan och dammbron. Möjligen är lastageplatsen den arm som leder ut nedströms smedjan. I vinkeln mellan byggnad 2 och 3 ligger en liten järnbod.

Endast en del av byggnaderna är namngivna. Bland dessa finns "hemlighus" (dass) och en badstuga. Dessutom finns en klensmedja som bland svårtydda siffror tros vara det avskilda huset söder (nedom) om prestgården. Vid siffran 9 ligger även ett "materialhus". Byggnad stavades både "byggnad" men även "byggning", ex Ladugårdsbyggning.

Bruket 1854

Bild 3. Vattendraget omnämns som "Hörneå" med Hörneåfors Bruk.

Genom att jämföra föregående karta 1842 med denna 1854 ses en del förändringar, exempelvis har kolhuset flyttats. Dessutom har en större såg byggts, på andra sidan ån.

Detta får räcka i denna artikel. I nästa kollar vid på brandförsäkringen för Övre Bruket och backar tillbaka till 1852.

Gunnar Engström, 2021-05-22

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se