Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Järnaffärens son - Kurt Andersson

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Järnaffärens son - Kurt Andersson

Rubriken ger en föraning om vad texten handlar om. Trenden på Becken-Webben är snarast det motsatta, där den ena rubriken efter den andra överträffar varandra i obegripligheter. Nyhetsartiklar har ofta en sådan ambition att väcka intresse, men det är ju bra om man förstår syftet med texten.

Kurt Andersson skickade igår ett mail till vår Redaktion. Kurts efternamn är just samma Andersson som Hans Näslunds nyliga dikt handlade om - om Anderssons Järn och Sport i Hörnefors. Kurt är son till självaste herr Andersson, han som startade och gav namn åt verksamheten. Kurt nämner inte sin fars namn. Men, om man läser Hans Näslunds dikt så berättas där om både Bertil och Sigvard. Bertil Andersson visar sig vara Kurts farbror och då borde Sigvard vara Kurts far, så tror vi.

Kurt bor idag i Stocksund, en del av Danderyds Kommun och Stockholm. Så här skrev Kurt:

Hej
Jag är utflyttad sedan 1965 och är född 1942 i Hörnefors. Jag har kvar en anknytning till orten i form av en sommarstuga i Kylören. Er hemsida upptäckte jag för några veckor sedan och jag tycker att den är fantastiskt bra.

Jag vill göra några tillägg till järnhandelsinslaget men först måste jag meddela att en Bäckens son William igår natt blev bronsmedaljör i Natt SM i orientering. Nu till järnhandeln.

Min pappa startade den 1936, då 26 år gammal arbetarpojke från Norrbyskär. I texten till den gamla bilden med bussen står det något om en telefonhytt. Det fanns ingen sådan utan det var en bensinmack. Sedan om interiören från den nya affären som nu är Jan Rehnmarks bostad. Den person som står och expedierar heter Bertil Andersson och är min farbror.

Några tillägg med namn på personerna i den stora bilden på järnverkstadspersonalen. Person nr 8 heter Torsten Bergström och nr 13 heter Verner Söderlind från Valviken nära Kylören.

Kurt Andersson, Stocksund, 2014-04-12

Kurts mail innehåller olika detaljer. För utomstående läsare ger vi lite tilläggsinformation. Kurt berättar om ”Kylören”. Detta är en gammal kustnära by någon mil söderut utmed gamla Riks-13 förbi Norrbyn, mot Håknäs och Nordmaling. Byn har berörts på några ställen inom Becken-Webben, senast om skolväsendets uppbyggnad.  

Kylören hade samröre med vattensågen i Håknäs uppströms Öre älv. Det sågade produkterna därifrån staplades vid kusten i Kylören inför kommande transport båtvägen. Kylören hade även ett båtvarv. Vid slutet av 1800-talet flyttades fokus mot den närbelägna och nybyggda ångsågen på Norrbyskär, i regi av Frans Kempe och företaget Mo och Domsjö Aktiebolag. Sönerna Sigvard och Bertil Andersson från Norrbyskär valde att flytta till fastlandet och den expanderande bruksorten Hörnefors med behov av en järnaffär.

Kurt berättar om William, och det är skribentens granne Gunnar och Eva Erikssons son. William är framgångsrik inom bland annat orientering. Vi ger en länk till länets stora tidning år 2012 där William presenteras (om man lyckas forcera reklamen). Becken-Webben är dålig på aktuell sport. Ett ”fotboll i nätet” för 100 år sedan har större chans att bli till en ”fotboll på nätet” i Becken-Webbens regi än om bollen rullade in igår, oavsett hur spektakulärt bollen än rullade. Grattis till William.

Kurt kommenterar ”telefonhytten” utanför Järnaffären som istället var en bensinmack. Detta med telefonhytt är ett påfund av skribenten, en tolkning av en hyttliknande skugga utanför Anderssons Järnaffär (se bild 1). Skuggan ses på två av fotografen Algot Engströms bilder från området. Algot hade dock nogsamt valt att exkludera bensinmacken från sina motiv. Dessa anskrämliga nymodigheter hade inget konstnärligt över sig, ansåg han nog. Var detta Tyko Karlssons ursprungliga bensinmack? Tyko var tidigt ute med benzin som det då hette, och som berättas om i andra artiklar.

Buss i Hörnefors

Bild 1. Den bild som Kurt kommenterar angående buss och bensinmack, läs mer på annat håll. Notera till höger om bussen, det som inte är en telefonhytt är istället en bensinmack. Bilden är från tiden av andra världskriget, då fanns det nog dåligt med bensin i pumparna. Bussen gick på gengas! Fotografen heter Algot Engström.

Kurt berättar om farbrodern Bertil som står och expedierar i ”den nya affären”. Skribenten tycker sig ha hört att den gamla affären drabbades av eldsvåda, men har glömd detaljerna. En bensinmack utanför dörren till det gamla trähuset har nog sina risker, om nu detta var orsaken. Således ser vi nu den nya affären med dammsugare, lamparmaturer och värmeelement till försäljning (bild 2).

Järnaffärn den nya i Hörnefors

Bild 2. Den bild som Kurt kommenterar angående farbrodern Bertil i "den nya järnaffären". Fotografen hette Algot Engström.

Sigvard Anderssons Järnaffären som startade år 1936 har funnits kvar i olika skepnader och regier tills år 2013. För ungefär 20 år sedan byggdes en ny stor järnaffär något 100-tal meter längre norrut från den gamla. Tyvärr har Hörnefors det dåligt på järnsidan idag. Närhet till stora städer är på gott och ont, med hård konkurrens om kunder från stora aktörer och naturligtvis även från näthandel. Det senare var nog inget problem för ’en Sigvard’ då det begav sig. 

Kurt fyller i med några namn som ersätter tidigare tomrum på en annan av Becken-Webbens sidor. Där visas en bild inskickad av en annan läsare, Torsten Andersson. Torsten beskriver bilden som "hjärnverkstaden", ett personalfoto från Hörnefors Sulfitfabrik. Läsare hänvisas dit för mer detaljer.

Sist och inte minst vill vi tacka Kurt för hans uppskattande ord om vår hemsida. Det är just detta som ger liv åt berättelserna, i detta fall med grund i Hans Näslunds dikt om en affär. Berättelsen ramas in steg för steg – här av Järnaffärens egen son Kurt från Stocksund.

Gunnar Engström, 2014–04–11

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se