Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Idhult - om - Ågern och bostäder under 1940-talet

Ågern och Hamnskär

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Idhult - om - Ågern och bostäder under 1940-talet

Erik Idhult - Becken-Webbens kände filatelist - berättade nyligt om "Bråvalla - en familjehistoria". Historien utspelade sig under 1900-talets Hörnefors, och närmare bestämt i bostäderna på Ågern. Erik fortsätter här att berätta om Ågern, utifrån ett mail han skickade till Redaktionen 2022-07-27. Se Eriks text längre ned på denna sida, men vi inleder med lite bakgrund.

<-o->

Husen på Ågern och Hamnskär uppfördes av "Bruket", dvs Mo och Domsjö AB (MoDo), och avsedda för medarbetarna på Hörnefors Sulfitfabrik. Sådan var traditionen. Grundaren av företaget, Frans Kempe hade vid slutet av 1800-talet etablerat ångsågen på Norrbyskär där ett "mönstersamhälle" av industri och boende integrerats - på gott och ont.

På liknande sätt formades boendet runt Hörnefors Sulfitfabrik med områden på Ågern och Hamnskär. Denna kulturhistoria har varit föremål för många artiklar på Becken-Webben. Artiklarna har i många fall skrivits utifrån mail eller kommentarer till Redaktionen, och i andra fall varit helt skrivna av distansskribenter med egna upplevelser av Hörnefors. En av dessa distansskribenter är Erik Idhult.

Erik hade i artikeln om "Bråvalla - en familjehistoria" funderat på bostädernas storlek. Även undertecknad Skribent har funderat på samma fråga då interiörbilder exponerades i artikeln om "Guldbröderna från Hörnefors", med andra ord bröderna Nordahl som växte upp på Ågern.

Vi adderar en parallell till Erik Idhults fråga som dök upp i gårdagens "Sommar i P1" / 2022-08-03. Där berättade den kända sångerskan Siw Malmqvist om sin karriär och inte minst om sin uppväxt. Siws sommarprogram kan lyssnas på via denna länk (med förhoppning att länken finns kvar framledes).

Siw kom från en lantarbetarfamilj utanför Landskrona, utan koppling till Hörnefors (se dock nästa artikel - Rune Öström kommenterar Siw Malmqvist). En parallell ses i det Siw berättade om sin familj med många barn och ett periodvis trångt och kallt boende. Detta förde turen med sig att familjen erbjöds plats i ett så kallat Barnrikehus, enligt statliga föreskrifter och bidrag. På samma sätt hade familjerna på Ågern och Hamnskär i Hörnefors många barn, inte minst familjen Nordahl, om än fortsatt i "Brukets" ägo och regi.

Vi låter Erik Idhult fortsätta:

Ågern och bostäder under 1940-talet
I min förra redovisning Bråvalla nr I – en familjehistoria- ställde jag en retorisk fråga om lägenheternas storlek i Ågern-bebyggelsen. Jag antog att de hade samma storlek som på Norrbyskär eller 2 rum och kök. Jag antog att 2 rum och kök kunde vara standard på Ågern.

Men det finns ett svar. Och svaret hämtar jag från de dokument som upprättades av Lars Karlsson och Gunnar Öqvist, nu sedan flera årtionden tillbaka. De visar på uppgifter på boende i MoDo:s fastigheter per maj 1944. En del av redovisningen består av skisser av huskropparna där Lars stod för layouten medan Gunnar stod bakom ritbordet. För var varje huskropp finns föräldrar med barn förtecknade för resp våningsplan och lägenhet.

I ett annat dokument går vi ett steg ytterligare, och där varje bostad och dess lägenheter redovisas men med fokus på endast lägenhetens storlek. De boende finns här bara i form av fadern eller modern. Övriga boende saknas här. Endast Karin Johansson, änka sedan ett år finns namngiven. Övriga boende som min pappa och hans fyra syskon saknas i redovisningen i detta. Där är farmors lägenhet upptagen till 2 rum (och kök?). Generellt tycks gälla att två rum och i vissa fall ett rum, för ensamstående, var vad som var givet.

Svaret på frågan om lägenhetsstorleken på Ågren är därmed besvarad. Lägenheterna hade som standard 2 rum och kök. Detta blev också normen gällande nybyggnationerna på Ågern på 1950-talet: även dessa med 2 rum och kök i hela sju punkthusen. Bostäderna var ”anskrämliga” i det gamla beståndet och en förändring av nöden behövlig.” Från slaskkärlen kom en odör och råttor trivdes och växte i storlek till ”skeppsråttor” (Folkrörelser och folkliv I Hörnefors” sid 135.) De nya bostäderna innebar för de boende en himmelsvid skillnad.

Bostäderna likstora i beaktande av antal rum men kanske är det inte i moderniteten som skillnaden ligger. Framför allt äntligen ett mänskligt boende. Bostäderna står kvar idag 2022 och ägs inte längre av MoDo. Till det yttre till synes oförändrade och det kan väl sägas som ett gott betyg ändå så här 60 år senare.

Hälsningar Erik

Erik berättar om "punkthusen" som än idag kantar "Industrivägen" ned mot den gamla fabriken. Tyvärr har vi ingen bild på dessa hus - hus som nog ej heller kommer vinna pris i arkitektur. Däremot har vi en bild på det som var ett hotell på Ågern, sedermera Konsumaffär, och till sist ett privat boende - se bilder 1, 2 och 3. Detta har avhandlats i en tidigare artikel på Becken-Webben om "Hotellet på Ågern - Anno 2016".

Hotellet på Ågern

Bild 1. Här ses Hotellet på Ågern. Bilden är från boken "Hörneforsbygden och brukens historia".

Kooperativa på Ågern

Bild 2. Här ses samma byggnad som i bild 1, men nu en affär. Bilden är ett vykort som Erik Idhult skickat till Redaktionen, som visar "Kooperativa" vid 1950-talet.

Hotellet på Ågern idag

Bild 3. Idag ett privat boende.

Tack till Erik Idhult för ännu ett bidrag i kulturhistoriens tjänst.

Gunnar Engström, 2022-08-04

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se