Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ingo - kommer till Hörnefors

Reportage

Caltex på Bruket

Genomfartsvägar i Hörnefors

E4 genom Hörneå - Esbjörns album

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ingo - kommer till Hörnefors

Ingo - vem är det? Inte är det Ingemar Johansson, den kände boxaren. Han, legenden från Göteborg befinner sig tyvärr på annan ort sedan ganska exakt 10 år tillbaka. Nej Ingo är något helt annat som nyligen dök upp i Hörnefors utmed E4. Ingo är ett varumärke för "bensinstationer".

Ingo

Bild 1. En gråmulen slaskdag i februari 2019, måste lättas upp med lite färg. Notera "ingo", istället för Circle K eller Statoil. Man tankar kanadensisk bensin och diesel, även om det mesta lär komma ur samma tankbåtar och cisterner som på andra stationer. Vissa variationer gäller dock biodrivmedel.

På Ingos skylt (bild 1) verkar 95-oktan kosta 9 kr och diesel 4 kr per liter, och det är ju billigt. För att inte bilköer ska uppstå i Hörnefors måste förtydligas att dessa priser har att göra med kamerans korta exponeringstid i relation till svephastigheten på skyltens siffror, och man ser bara sista öret. År 1950 kostade bensin ca 60 öre per liter. Omräknat till dagens penningvärde motsvarade detta ca 8 kr per liter. Minnen från 1960-talet är då priset översteg 1.00 kr/L, för dåtida 100 oktan. Det var dyrt för 100 oktan "Super", något billigare var "Premium" (96/97 oktan) och "Regular" (93/94 oktan), ett minne blott idag.

Historiska händelser har utspelat sig på denna plats då nya E4 drogs fram vid slutet av 1950-talet. Hela tre stycken bensinstationer kom till, från söder till norr; BP, Esso och Caltex. Ingo kan tjäna som modell för alla dessa stationer, med omskyltningar och konsekvenser som även påverkat företagare i Hörneå. Förbered dig på en lång artikel, och är du inte intresserad av bensinstationer rekommenderas något annat att läsa.

Skribenten tänkte sig att denna artikel skrivs på 30 min, men så var det inte. Hörnefors "moderna" bensinstationshistoria är lika komplicerad som alla bakomliggande företagsaffärer. Man får börja vid mitten av förra seklet och spåra händelserna genom många sökningar på nätet.

<<<>>>

Vi börjar med Esso. År 1986 köptes svenska Esso upp av det norska Statoil som etablerade sig i Sverige. Man har inget minne av att Esso-stationen, som låg granne med Texaco (dagens Ingo) tvärs över Frankegatan (Bruksvägens norra förlängning mot E4) skyltades om till Statoil. Däremot avvecklades Esso ungefär då, vid slutet av 1980-talet och stationen huserade istället en rörfirma under flera år innan byggnaden revs på 2000-talet. Kanske var det så att Statoil köpte den angränsande Texacomacken och satsade på den istället, även om just denna del av historien är diffus för Skribenten.

Företaget Texaco är lika komplicerat som alla andra med uppköp och fusioner. I modern tid, 1947 bytte stationerna sitt namn till Caltex för att 1967 åter heta Texaco. År 1994 köptes Texacomackarna av OK Petroleum, och 1996 bytte OK Petroleum inklusive Texacostationerna namn till Preem (se nedan). Denna företagshändelse hade då inget att göra med den Preem som nu ligger på platsen för gamla BP (se nedan).

BP i Hörnefors (södra infarten) etablerades på 1960-talet av Becken-bon Bertil Forsgren. Denna station lär ha varit den i landet som sålde mest diesel under långa perioder. En av orsakerna till detta lär ha varit den fyndige Bertil som förutom att sälja bensin och diesel tillverkade specialbyggda stora bränsletankar till lastbilarna, som då kunde köra längre sträckor och tanka diesel till bra pris. Det var goda tider för timmerbilar utmed E4, med många fabriker.

Det tragiska med BP i Hörnefors var att Statoil år 1993 förvärvade Svenska BP med deras 240 bensinstationer. Stationerna namnändrades till Statoil. Det sorgliga för familjen Forsgren och BP i Hörnefors var att Statoil redan då fanns på orten sedan några år tillbaka. BP lades i malpåse, men drevs vidare i 10 år av familjen Forsgren som bilverkstad och biltillbehörsaffär. Efter de 10 år som avtalet med Statoil krävde återuppstod bensinstationen genom att familjen Forsgren skrev avtal med Preem istället. Sedan 2010 är Preem i Hörnefors en obemannad automatstation, tyvärr. På Becken-Webben finns en sista bild dokumenterad vid nyåret 2010 (se bild 10 via denna länk). Det gjordes försök att öppna affärsdelen med kedjan "Time", men blev ej så långvarigt.

För att nu komma fram i nutid och Ingo, måste vi först lära oss mer om Statoil. Statoil bildades 1972 av den norska staten som utvann olja i Nordsjön. Statoil fusionerade med det betydligt äldre företaget Norsk Hydro. Norsk Hydro fanns även som bensinstationer i Sverige sedan 1985, efter att man då övertagit Mobils samtliga stationer i landet. År 1996 köptes även Uno-X. År 2007 köpte StatoilHydro även stationsnät, JET, i Sverige och Danmark. Som kompensation i termer av konkurrens krävdes att StatoilHydro avyttrade sina 118 stationer i Sverige under namnet Hydro som istället såldes till finländska St1.

Åter till Ingo, som man aldrig tycks komma fram till. Oljeföretaget Statoil bytte 2018 namn till Equinor. Men, redan 2010 skiftade Statoil ut sin detaljförsäljningsverksamhet i ett separat bolag under namnet "Statoil Fuel & Retail" vilket 2012 köptes av det kanadensiska Alimentation Couche-Tard. Med början i oktober 2014 bytte JET-stationerna namn till det nya varumärket INGO. Vissa Statoil skyltade om till Statoil 1-2-3 men 2016 bytte stationerna namn till Circle K. Det är här vi når fram till Ingo i Hörnefors, som således är samma kanadensiska företag det varit sedan 2012, men nu med annan skyltning - INGO.

OK figurerar på olika ställen i texten, men har inte haft en bensinstation i det "moderna" Hörnefors, vad Skribenten känner till i alla fall. OK påverkar däremot händelserna i Hörnefors. För OK måste man gå tillbaka till Bilägarnas inköpscentral, IC, som bildades 1926 och Sveriges oljekonsumenters riksförbund, OK, som bildades på initiativ av Kooperativa Förbundet 1945. OK förvärvade IC 1963 och bensinstationerna med namnet IC skyltades gradvis om till OK. År 1986 delades företaget upp i sina två delar; raffinaderi och bensinstationer. Den förra fusionerade med statliga Svenska Petroleum AB (SP) och blev OK Petroleum AB. Denna konstellation i sin tur förvärvade i två steg svenska Texaco 1994, som nämnts ovan. Samma år 1994 köptes hela koncernen upp, inklusive raffinaderi, av företaget Corral Petroleum Holdings ägt av Mohammed Al-Amoudi, vilket blev Preem. Däremot, varumärket OK fortsatte att användas i den del som övertogs av Oljekonsumenternas förbund, där det nyttjades fram till 1998, för att då ersättas av varumärket OKQ8 som finns kvar idag.

Namnet Q8 har sitt ursprung i företaget Kuwait Petroleum International som äger halva rörelsen. Från Q8 hittar man bakåt i tiden stationskedjan Gulf. Gulf var en av de stora som idag är en del av Chevron, men det är amerikansk historia. Det svenska Gulf hade hela 4000 stationer, men efter oljekriser och konkurrens på 1970-talet drog man sig ur Sverige 1983 och stationerna köptes av Kuwait Petroleum. Gulf-mackar börjar däremot komma tillbaka med stationer i ny "tappning". Ordet "Mack" associerar till både en bensinpumpstillverkare och en kedja av MACK-stationer, som förvärvades av BP och såldes vidare till Uno-X, Hydro och sedermera St1, utan att gå in närmare på detaljer. Även Tapp, var en kedja av stationer i regi av ICA! Ej heller glömma FINA som i Umeå mer associerar till bakelser. Denna artikel hade inte avsikt att blir heltäckande för alla bensinstationer, fler varumärken finns, och man inser att alla dessa är intrasslade i varandra. Gamla bensinstationer är ett uppskattat ämne på nätet, inte minst för nostalgikern.

Folk-Oil

Bild 2. Bensinstationen "Folk-Oil" i södra Dalarna, tyvärr just avvecklat då skribenten skulle tanka på automaten 2017. Söker man på nätet finns bolaget Folk-Oil i Michigan USA, utan att vi länkar dit. Detsamma gäller företaget med det passande varumärket för Dalarna "Mas-Gas", som finns i Spanien.

Redaktör Lena Lindholm som är uppvuxen i Göteborg vill gärna nämna Murco. Murco hade grund i ett amerikanskt bensinbolag som fanns i Sverige mellan 1961 och 1975, med säte i Göteborg. År 1975 köptes Murcos svenska del upp av BP och stationerna bytte namn till BP. På så vis har ju Murco viss relevans för Hörnefors och BP i Hörneå i synnerhet. En annan Göteborgsprofil i sammanhanget var Koppartrans som grundats 1947. Historien kring Koppartrans är intressant då man köpte ett raffinaderi i USA efter andra världskriget, avsett för Kina, som istället skeppades och monterades upp i Göteborg. År 1963 köpte Shell upp Koppartrans stationer och raffinaderi, kallat "Shell-raffen". Stationerna skyltades gradvis om.

Då Redaktör Lindholm börjar orera om Murco måste Skribenten kontra med Nynäs, såsom född i Nynäshamn. Nynäs Petroleum startades 1928 av Axel Ax:son Johnson. Företaget som baserade sin verksamhet på importerad råolja fick en ganska brokig historia efter oljekrisen 1973.

Ingo i Hörnefors 2019

Bild 3. Ingo, tidigare Statoil i dess olika namn, och dessförinnan Texaco i dess olika namn. På 1950-talet var det nog en åker på platsen. Icke att förglömma - FRENDO - som är samma affär som tidigare och även har en populär vägkrog i samma hus. Lastbilar trivs på platsen. Ingo är en automatstation.

Den som lyckats komma till slutet av denna artikel inser att svensk "mack-historia" är komplicerad. De 30 min som denna artikel var tänkt att konsumera i skrivtid blev mer än så.

Men, mycket har man lärt sig, och mer finns att läsa i boken "Raffinerade rum - Bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926-1956" av Olle Wilson. Boken står i bokhyllan och lästes i april 2017, vilket är antecknat på pärmens insida som stöd när alzheimern tar över. En annan bok i samlingen är "Oljeön - Ett industriminne i Engelsberg" av Kersti Kollberg och Björn Ullhagen. En läsvärd bok med 200 års perspektiv av svensk oljeindustri som började på en ö i Bergslagen. För denna artikel på Becken-Webben har däremot research gjorts på "nätet", även om viss kunskap härrör från dessa böcker.

Notera, Becken-Webben är helt befriad från Reklam och sådan finansiering. Att företag som säljer fossila bränslen kan läsas om på denna sida är endast ett uttrycka för lokal- och kultur-historia.

Gunnar Engström, 2019-02-23

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se